Search results

 1. Society at a Glance: Asia/Pacific 2019. Paris : OECD, 2019. 113 s. Society at a Glance. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-asia-pacific-2019_soc_aag-2019-en> ISBN 978-92-64-31087-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. ROSLING, Hans - ROSLING, Ola - ROSLINGOVÁ RÖNNLUNDOVÁ, Anna. Moc faktov : desať dôvodov, prečo máme o svete mylné predstavy - a prečo sme na tom lepšie, ako si myslíme. 1. vydanie. Bratislava : Tatran, 2019. 335 s. ISBN 978-80-222-0993-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World : Volume of Scientific Papers. Reviewers: Marian Duczmal, Olexandr Nestorenko, Stanislav Filip. 1st Edition. Opole : Publishing House WSZiA, 2018. online 770 s. ISBN 978-83-946765-1-3.
  Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World

  electonic book

 4. ROSLING, Hans. Factfulness : Ten Reasons We're Wrong About the World - And Why Things Are Better Than You Think. New York : Flatiron Books, 2018. 342 s. ISBN 978-1-250-10781-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. ŠOLTÉS, Erik et al. Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR : v kontexte stratégie Európa 2020. Recenzenti: Eva Rublíková, Silvia Megyesiová. 1. vydání. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2018. CD-ROM 312 s. [25,6 AH]. Edice monografie. VEGA 1/0548/16. ISBN 978-80-7560-186-5. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  electonic book

  electonic book

 6. Modern problems of improve living standards in a globalized world. International scientific and practical internet-conference. Modern problems of improve living standards in a globalized world : [conference proceedings of the] 2nd international scientific and practical internet-conference : Opole - Berdyansk - Tbilisi - Slovyansk - Kropyvnytsky : december 8, 2017. 1st ed. Opole : Publishing House WSZiA, 2017. online [499 s.]. ISBN 978-83-62683-68-0.
  Modern problems of improve living standards in a globalized world

  electonic book

 7. How's Life? 2017 : Measuring Well-Being. Paris : OECD, 2017. 403 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life-2017_how_life-2017-en> ISBN 978-92-64-26557-8. ISSN 2308-9660. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. OECD Guidelines on Measuring the Quality of the Working Environment. Paris : OECD, 2017. 214 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-guidelines-on-measuring-the-quality-of-the-working-environment_9789264278240-en> ISBN 978-92-64-27823-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. OECD Guidelines on Measuring Trust. Paris : OECD, 2017. 211 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-measuring-trust_9789264278219-en> ISBN 978-92-64-27820-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. KABÁT, Ladislav - FILIP, Stanislav. Bezpečnostné aspekty ekonomického rastu, sociálneho rozvoja a kvality života obyvateľov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, december 2016, roč. 12, č. 2, s. 57-67.
  article

  article