Search results

 1. KOŠALKO, Ivan. Tvorba hodnoty optimálnym riadením zdrojov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2016. ISSN 1335-1729, 3/2016, roč. 21, zoš. 82, s. 13-14.
  article

  article

 2. WINTER, Andrej. Študenti či absolventi vedia prinášať veľkú pridanú hodnotu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 3/2014, roč. 19, zoš. 74, s. 6-7.
  article

  article

 3. HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : People management forum. 12x ročne. ISSN 1212-690X. Available on Internet: http://www.pmf-hr.com
  journal

  journal

 4. Building an EU Talent Pool : A New Approach to Migration Management‎ for Europe. Paris : OECD, 2019. 153 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/building-an-eu-talent-pool_6ea982a0-en> ISBN 978-92-64-39733-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. JESNÝ, Martin. Priemysel bude konkurencieschopný iba s Ro-Manom. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 12-20, 22.
  article

  article

 6. KANTORÍK, Juraj. Priemysel sa učí podnikať v dobrých časoch. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 36-41.
  article

  article

 7. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017 [elektronický zdroj]. Reviewers: Ludmila Mládková ... [et al.]. 1st ed. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. online [1162 s.]. ISBN 978-80-244-5233-3.
  electonic book

  electonic book

 8. KOŠALKO, Ivan. Všetky cesty vedú do Ríma. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 1/2017, roč. 22, zoš. 84, s. 18-19.
  article

  article

 9. Starší zaměstnanci se vyplatí. Jsou ale mezi nimi velké rozdíly. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 2, s. 14-16.
  article

  article

 10. Doktorandi: přehlížená skupina na pracovním trhu. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 2, s. 8.
  article

  article