Search results

Records found: 347  
Your query: UDC = "^331.101.2^"
 1. KOŠALKO, Ivan. Tvorba hodnoty optimálnym riadením zdrojov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2016. ISSN 1335-1729, 3/2016, roč. 21, zoš. 82, s. 13-14.
  article

  article

 2. WINTER, Andrej. Študenti či absolventi vedia prinášať veľkú pridanú hodnotu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2014. ISSN 1335-1729, 3/2014, roč. 19, zoš. 74, s. 6-7.
  article

  article

 3. HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : People Management Forum. 6x ročne. ISSN 1212-690X. Available on Internet: https://www.hrforum.cz/casopis
  //hrforum.munipolis.cz/
  HR forum

  journal

 4. Journal of Human Resources. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Madison : University of Wisconsin Press. 6x ročne. ISSN 0022-166X. Available on Internet: http://jhr.uwpress.org
  Journal of Human Resources

  journal

 5. HR v priemysle 4.0. Medzinárodná vedecká konferencia. HR v priemysle 4.0. Vedecký výbor konferencie/recenzenti: Alžbeta Kucharčíková, Miloš Hitka ... [et al.]. 1. vydanie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2023. 27 s. ISBN 978-80-572-0404-6.
  electonic book

  electonic book

 6. HRNČIAR, Michal. Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore doprava, logistika, poštové služby v horizonte 2030 : manažérske zhrnutie. 1. vydanie. Bratislava : Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 2022. [9 s.]. NFP312031V679. Available on Internet: <https://sustavapovolani.sk/uploaded_files/sri/Bulletin_doprava.pdf>
  electonic book

  electonic book

 7. HRNČIAR, Michal. Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v horizonte 2030 : manažérske zhrnutie. 1. vydanie. Bratislava : Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 2022. [9 s.]. Available on Internet: <https://sustavapovolani.sk/uploaded_files/sri/Bulletin_stavebnictvo.pdf>
  electonic book

  electonic book

 8. 2019 ,Č. 1-12 + 2 príl.. HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. Praha : People Management Forum, 2019. 6x ročne. ISSN 1212-690X [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 9. 2019 ,no. 1-4. Journal of Human Resources. Madison : University of Wisconsin Press, 2019. 6x ročne. ISSN 0022-166X [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 10. Building an EU Talent Pool : A New Approach to Migration Management‎ for Europe. Paris : OECD, 2019. 153 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/building-an-eu-talent-pool_6ea982a0-en> ISBN 978-92-64-39733-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.