Search results

 1. SOLOMON, Micah. Rôzne generácie na pracovisku: mileniáni prichádzajú do manažmentu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2016. ISSN 1335-1729, 3/2016, roč. 21, zoš. 82, s. 9.
  article

  article

 2. HÁLEK, Jiří. Dôležitosť každého slova. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 116.
  article

  article

 3. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Základné povinnosti zamestnanca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 11-13.
  article

  article

 4. DANĚK, Antonín. Vráťte sa do zákonitostí. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 117-118.
  article

  article

 5. KAZIČKOVÁ, Martina. Zamestnanec vo vnútornej výpovedi - čo teraz? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 10, s. 30-33.
  article

  article

 6. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Povinnosť lojality zamestnanca voči zamestnávateľovi. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 11, s. 69-71.
  article

  article

 7. ĎURIAN, Jozef. Horizontálne kariéry : po čom zamestnanci túžia? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 11, s. 12-14.
  article

  article

 8. ĎURIAN, Jozef. Outplacement zamestnancov 45+. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 11, s. 24-26.
  article

  article

 9. KAZDOVÁ, Alena. Silné značky přitáhnou kvalitní uchazeče. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 6, s. 6-7.
  article

  article

 10. HOVORKA, Petr. Firmy málo pracují se značkou zaměstnavatele. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 0026-8720, 2015, roč. 50, č. 5, s. 42-45.
  article

  article