Search results

Records found: 1391  
Your query: UDC = "^331.2^"
 1. BURGER, Ivan. Slabé stránky odmeňovania výkonnosti a ako na ne. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2016. ISSN 1335-1729, 4/2016, roč. 21, zoš. 83, s. 24-27.
  article

  article

 2. Sú vo vašom podniku premrhané talenty? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 42-43.
  article

  article

 3. BAJZÍKOVÁ, Ľubica - BAJZÍK, Peter - VOJTEKOVÁ, Monika. Odmeňovanie. 1. vydanie. Bratislava : Ofprint, 2022. 208 s. ISBN 978-80-89037-61-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. KOŠTA, Ján et al. Prístupy zabezpečovania životného minima obyvateľov vo vybraných krajinách Európskej únie a v Slovenskej republike : vzťah životného minima k minimálnej mzde a priemernej mzde. Recenzenti: Eva Pongrácz, Beáta Stehlíková. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022. 283 s. [19,8 AH]. VEGA 2/0167/19. ISBN 978-80-224-1968-0.
  Prístupy zabezpečovania životného minima obyvateľov vo vybraných krajinách Európskej únie a v Slovenskej republike

  book

 5. PÁLENÍK, Michal. Učebnica mzdovej kalkulačky : dávkový a odvodový systém na Slovensku 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. 140 s. Available on Internet: <http://iz.sk/kalkulacka/ucebnica> ISBN 978-80-223-5147-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Mzdová evidencia. Recenzenti: Zuzana Juhászová, Martin Čepec. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. 79 s. [4,5 AH]. APVV-16-0602. ISBN 978-80-972525-8-8. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 7. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Postavenie zamestnaneckých benefitov v systémoch odmeňovania : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 40 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4701-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Mzdy profesionálne. 2. rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. 804 s. ISBN 978-80-571-0006-5. [Copy count : 6, currently available 4, at library only 2]
  Mzdy profesionálne

  book

 9. JONIAKOVÁ, Zuzana. Aktuálne koncepcie odmeňovania zamestnancov v slovenských podnikoch : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: ekonómia a manažment (ekonomika a manažment podniku). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 74 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4679-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 10. JONIAKOVÁ, Zuzana. Zmeny v odmeňovaní zamestnancov v kontexte zmien vo svete práce : habilitačná práca. Oponent: Štefan Slávik... [et al.]. Bratislava, 2019. 173 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.