Search results

 1. HUDCOVSKÝ, Jaroslav. Efektívnosť fungovania penzijných fondov na kapitálových trhoch : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2017. 122 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. ČERVENKOVÁ, Alena. S motivačními nástroji nejlépe pracují menší firmy, inovátory jsou tech společnosti. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 3, s. 6-7.
  article

  article


 3. BOLDIŠ, Petr. Benefity budou stále více zashovat do osobního života lidí. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 3, s. 30.
  article

  article


 4. NEJEDLÝ, Tomáš. Včera lákadlo, dnes samozrejmosť. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 4. augusta 2016, roč. 26, č. 31, s. 48-51.
  article

  article


 5. PIRŠELOVÁ, Dagmar. Zamestnanecké "benefity" z daňového hľadiska. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 2-3, s. 78-99.
  article

  article


 6. BORÁKOVÁ, Lucia. Sociálny fond. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 2, s. 36-37.
  article

  article


 7. ŠUKALOVÁ, Viera. Komerčné zdravotné poistenie pri pracovnej ceste do zahraničia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 88-89.
  article

  article


 8. VRŠANSKÁ, Petra. Zahraničná a tuzemská pracovná cesta - cestovné náhrady. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 92-93.
  article

  article


 9. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Povinná lekárska prehliadka zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 6, s. 61-63.
  article

  article


 10. VALTEROVÁ, Ivana. Sociálna výpomoc v zákone o dani z príjmov. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 6, s. 13-15.
  article

  article