Search results

Records found: 331  
Your query: UDC = "^331.36^"
 1. BURGER, Ivan. Potrebujete vzdelávanie hodnotiť alebo zlepšovať? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2013. ISSN 1335-1729, 3/2013, roč. 18, zoš. 70, s. 32-34.
  article

  article

 2. BURGER, Ivan. Vzdelávanie: ako zabezpečiť jeho efektívnosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s. 25-30.
  article

  article

 3. OLEXOVÁ, Cecília. Employee Training Evaluation Models: Research and Findings : Scientific Monograph. Reviewers: Andrzej Pacana, Michal Radvan. 1st Edition. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2019. 101 s. [3,77 AH]. ISBN 978-80-248-4350-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Manuál k praktickej stáži Erasmus+. Editori: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová a kolektív. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4484-9.
  book

  book

 5. SLANINKOVÁ, Katarína. Vzdelávanie zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 98-100.
  article

  article

 6. SALAMEH, Rami. Vypněte starý e-learning! Je čas řídiť kompetence. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 4, s. 38-39.
  article

  article

 7. STAŠKOVIČ, Václav. Vzdelávanie ako investícia a spotreba. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 2, s. 50-53.
  article

  article

 8. HOĽVOVÁ, Natália. Ďalšie vzdelávanie a profesionálny rast. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. September-Október, s. 72.
  article

  article

 9. ŽERAVÍKOVÁ, Iveta. Zážitkovým vzdelávaním k lepšej tímovej spolupráci a komunikácii. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 4, s. 42-43.
  article

  article

 10. KOHÚTOVÁ, Ľudmila. Zvyšovanie kvalifikácie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 9, s. 43-45.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.