Search results

 1. Ageing and Employment Policies: United States 2018 : Working Better with Age and Fighting Unequal Ageing. Paris : OECD, 2018. 145 s. Ageing and Employment Policies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/ageing-and-employment-policies-united-states-2018_9789264190115-en> ISBN 978-92-64-19009-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Lithuania. Paris : OECD, 2018. 197 s. OECD Reviews of Labour Market and Social Policies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-labour-market-and-social-policies-lithuania_9789264189935-en> ISBN 978-92-64-18965-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. Towards Better Social and Employment Security in Korea. Paris : OECD, 2018. 162 s. Connecting People with Jobs. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/connecting-people-with-jobs-towards-better-social-and-employment-security-in-korea_9789264288256-en> ISBN 978-92-64-28824-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 4. The Hungarian Labour Market 2017. Budapest : Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2018. 288 s. ISSN 1785-8062. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


 5. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jana Štofková, Ján Košta. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 163 s.[10,1 AH]. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0002/16. ISBN 978-80-225-4552-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. Recruiting Immigrant Workers: Australia. Paris : OECD, 2018. 212 s. Recruiting immigrant workers. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recruiting-immigrant-workers-australia-2018_9789264288287-en> ISBN 978-92-64-28827-0.
  book

  book


 7. KOLLÁROVÁ, Zuzana. Zamestnanec je pre firmu drahý. Vyplatí sa študent na dohodu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 52-53.
  article

  article


 8. Kult mladých sa končí. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. februára 2017, roč. 27, č. 6, s. 16-19.
  article

  article


 9. ONDRUŠOVÁ, Darina et al. Akčný plán prechodu z chránených dielní na zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce (návrh) : [výskumná úloha] [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2017. online [65 s., 78 NS].
  electonic book

  electonic book


 10. Employment and social developments in Europe 2017. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 265 s. ISBN 978-92-79-68093-9. ISSN 1977-270X. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book