Search results

Records found: 1942  
Your query: UDC = "^332.1^"
 1. ŠIPIKAL, Miroslav et al. Nové úlohy univerzít v regionálnych inovačných systémoch : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu č. 1/0605/19. 1. vydanie. Bratislava, 2023. 13 s. VEGA 1/0605/19.
  book

  book

 2. VUJANOVIĆ, Nina. Who Learns More from Afar? Spatial Empirical Evidence on Manufacturing and Services. Working Paper 224. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2023. 43 s.
  electonic book

  electonic book

 3. 26. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 26. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1st Edition. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2023. 441 s. ISBN 978-80-280-0311-1.
  electonic book

  electonic book

 4. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : České vysoké učení technické v Praze. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.regionalnirozvoj.eu/> ISSN 1805-3246.
  electronic journal

  electronic journal

 5. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Available on Internet: <http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  electronic journal

  electronic journal

 6. HORBULÁK, Zsolt. Hospodárstvo južného Slovenska v období normalizácie (1969 – 1989). Recenzenti: Árpád Popély, István Jobbágy. 1. vydanie. Dunajská Streda : Grafis Media, 2022. 178 s. [11,33 AH]. ISBN 978-80-974129-1-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. HASPROVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan. Marketing miest a obcí. Recenzenti: Gabriela Pajtinková Bartáková, Peter Baláži. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 137 s. [9,40 AH]. ISBN 978-80-225-5032-1. [Copy count : 12, currently available 6, at library only 3]
  Marketing miest a obcí

  book

 8. Geografické informácie : časopis Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Web of Science (konferenčné čísla), Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie> ISSN 1337-9453.
  electronic journal

  electronic journal

 9. Rural Inspiration Awards 2020 : The European Agricultural Fund for Rural Development : Projects Brochure. 1st Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. 28 s. European Network for Rural Development. ISBN 978-92-76-36166-4. ISSN 2529-4954. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Rural Inspiration Awards 2021 : The European Agricultural Fund for Rural Development : Projects Brochure. 1st Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. 28 s. European Network for Rural Development. ISBN 978-92-76-36207-4. ISSN 2529-4954. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.