Search results

 1. Housing Dynamics in Korea : Building Inclusive and Smart Cities. Paris : OECD, 2018. 153 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/housing-dynamics-in-korea_9789264298880-en> ISBN 978-92-64-29886-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. SÍBERT, Adam. Vplyv lokálnych charakteristík na ceny bytov v meste : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2017. 103 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. ANTALOVÁ, Mária. Bývanie a migrácia v SR. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 2, s. 5-18 online. VEGA 1/0002/16 "Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily".
  article

  article

 4. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Júl-august 2016, roč. 3, č. 7-8, s. 1-6 online. VEGA 1/0002/16 "Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily".
  article

  article

 5. NEMCOVÁ, Daniela. State housing policy in Slovak Republic as the mean of stimulating demand in the real estate market. In DOKBAT. Drive your knowledge be a scientist. International conference. DOKBAT. Drive your knowledge be a scientist : conference proceedings of the 12th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : Zlín, 25.4.2016. - Zlín : Tomas Bata university in Zlín, 2016. ISBN 978-80-7454-592-4, p. 266-271.
  article

  article

 6. BONEK, Martin. Štátny fond rozvoja bývania po novom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 5, s. 257-265.
  article

  article

 7. MATULKOVÁ, Mariana. Štátny fond rozvoja bývania po novom. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 1, s. 61-63.
  article

  article

 8. VIDOVÁ, Jarmila. Housing policy and employment in the Slovak Republic. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 2, s. 1-12 online. VEGA 1/0002/16.
  article

  article

 9. SZÜDI, Gábor - KOVÁČOVÁ, Jaroslava. "Building hope: from a shack to 3E house" - Innovative housing approach in the provision of affordable housing. In Journal of Housing and the Built Environment. - Dordrecht, 2016, vol.31, no. 3, pp. 423-438 online. VEGA 1/0216/14.
  article

  article

 10. BRINDZOVÁ, Zuzana. Zodpovedné orgány v oblasti rozvoja bývania štátnej bytovej politiky do roku 2020. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-4014, 4.2.2015, [s. 1-2], [6,22 NS] online. Available on Internet: <http://www.vsonline.sk/zodpovedne-organy-v-oblasti-rozvoja-byvania-statnej-bytovej-politiky-do-roku-2020-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fUPjKV89rOfpAg_rzFJ8D5c/>
  article

  article