Search results

 1. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. Zostavovateľ: Jana Kušnírová ; recenzenti: Katarína Belanová, Marwan al Absi, Elena Roková, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [100 s.] [3,75 AH]. ISBN 978-80-225-4596-9.
  electonic book

  electonic book


 2. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018 [elektronický zdroj]. 1st Edition. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. online 510 s. ISBN 978-80-244-5392-7.
  electonic book

  electonic book


 3. The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy. International Conference. The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : Conference Proceedings of the International Conference, 16.4.2018, Gdansk, Poland [elektronický zdroj]. Reviewers: Radim Boháč, Pawel Borszowski ...[et al.]. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2018. online 640 s. Scientia, no. 636. ISBN 978-80-210-9087-3.
  electonic book

  electonic book


 4. TOMČIKOVÁ, Michaela. Fiškálne aspekty sociálnej exklúzie : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2018. 107 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 5. Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth. Reviewers: Junghun Kim, Dougherty Sean. Paris : OECD ; Seoul : Korea Institute of Public Finance, 2018. 258 s. OECD Fiscal Federalism Studies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/fiscal-decentralisation-and-inclusive-growth_9789264302488-en> ISBN 978-92-64-30247-1.
  book

  book


 6. ČIERNIK, Anton. Finančná kontrola a systém riadenia v organizácii. Recenzenti: Elena Fetisovová, Marta Matulčíková. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBum, 2018. 240 s. [11 AH]. ISBN 978-80-87500-93-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 7. OECD Budget Transparency Toolkit : Practical Steps for Supporting Openness, Integrity and Accountability in Public Financial Management. Paris : OECD, 2017. 100 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-budget-transparency-toolkit_9789264282070-en> ISBN 978-92-64-28206-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. PÁLENÍK, Viliam. Uvoľniť dlhovú brzdu? Prečo a načo? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 3, s. 12.
  article

  article


 9. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 1, s. 122-130.
  article

  article


 10. MERTL, Jan. Veřejný dluh v ekonomice a hospodářske politice. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 1, s. 24-26.
  article

  article