Search results

 1. BELIČKOVÁ, Kornélia - BALÁŽI, Peter - BRINDZOVÁ, Zuzana. Verejné rozpočty : vybrané problémy. Recenzenti: Erika Neubauerová, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 261 s. [11,682 AH]. ISBN 978-80-225-4757-4.
  book

  book

 2. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. Zostavovateľ zborníka: Jana Kušnírová ; recenzenti: Katarína Belanová, Marwan al Absi, Elena Roková, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM [100 s.] [5 AH]. VEGA 1/0356/19, VEGA 1/0466/19, VEGA 1/0688/20, VEGA 1/0779/19. ISBN 978-80-225-4691-1. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. BURIAN, Lukáš. Fiškálna a politická únia - podmienka udržateľnosti eurozóny : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Muchová. Bratislava, 2020. 105 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Public Finance 2019. International Conference. Public Finance 2019 : Proceeedings Book of the 34. International Conference, April 24-27, 2019, (Antalya, Turkey). Editors: Salim Ateş Oktar, Yasemin Taşkin. 1st Edition. Istanbul : Istanbul University, 2019. online 669 s. ISBN 978-605-07-0704-5.
  electonic book

  electonic book

 5. OECD Good Practices for Performance Budgeting. Paris : OECD, 2019. 59 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-good-practices-for-performance-budgeting_c90b0305-en> ISBN 978-92-64-11199-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries 2019. Paris : OECD, 2019. 264 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/budgeting-and-public-expenditures-in-oecd-countries-2018_9789264307957-en> ISBN 978-92-64-30794-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. Zostavovateľ: Jana Kušnírová ; recenzenti: Katarína Belanová, Marwan al Absi, Elena Roková, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [100 s.] [3,75 AH]. ISBN 978-80-225-4596-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. Blended Finance in the Least Developed Countries 2019. Paris : OECD ; New York : UNCDF, 2019. 67 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/blended-finance-in-the-least-developed-countries-2019_1c142aae-en> ISBN 978-92-64-71840-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Performance-Based Budgeting in the Public Sector. 1st Edition. Cham : Palgrave Macmillan/Springer Nature AG, 2019. online 274 s. Governance and Public Management. ISBN 978-3-030-02076-7.
  electonic book

  electonic book

 10. BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika - BOÓR, Matej. Rozpočtová teória, politika a prax. Recenzovali: Pavol Ochotnický, Radovan Majerský. 2. prepracované a doplnené vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. [207 s.] [14,48 AH]. ISBN 978-80-7598-630-6. [Copy count : 15, currently available 4, at library only 3]
  book

  book