Search results

Records found: 6294  
Your query: UDC = "^336.2^"
 1. Dane - účtovníctvo - odvody : bez chýb, pokút a penále. Žilina : Poradca. 12x ročne. ISSN 1336-7986. Available on Internet: http://www.poradca.sk
  Dane - účtovníctvo - odvody

  journal

 2. REPÁČOVÁ, Jana et al. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2022 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. 12. ročník. Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. 416 s. ISBN 978-80-8186-124-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. HARUMOVÁ, Anna. Transferové oceňovanie. Recenzenti: Eduard Hyránek, Branislav Kováč. 1. vydanie. Lewes : Ecoletra.com, 2023. 209 s. [10,45 AH]. VEGA 1/0359/23. ISBN 979-8-89184-724-8.
  book

  book

 4. HARUMOVÁ, Anna. Transfer Pricing in Slovakia and Abroad 2023. Reviewers: Eduard Hyránek, Branislav Kováč. 1st Edition. Lewes : Ecoletra.com, 2023. 220 s. [11 AH]. VEGA 1/0359/23. ISBN 979-8-89184-725-5.
  book

  book

 5. Dane a účtovníctvo : rady a riešenia : mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z daňového a účtovného poradenstva. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 11x ročne. ISSN 1336-426X. Available on Internet: http://www.danovecentrum.sk/literatura.htm
  Dane a účtovníctvo

  journal

 6. Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1335-7034. Available on Internet: www.daneauctovnictvo.sk
  Dane a účtovníctvo v praxi

  journal

 7. VÁLEK, Juraj et al. Daňovníctvo. Recenzovali: Alena Zubaľová, Beáta Šofranková. 2. prepracované a aktualizované vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2023. 384 s. [25,3 AH]. VEGA 1/0679/23. ISBN 978-80-7676-736-2. [Copy count : 25, currently available 0, at library only 3, Length of Reservation Line 1]
  Daňovníctvo

  book

 8. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzenti: Zuzana Korytárová, Tomáš Ciran. 2. prepracované a aktualizované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. 184 s. [7,3 AH]. VEGA 1/0679/23. ISBN 978-80-571-0594-7. [Copy count : 15, currently available 1, at library only 2, Length of Reservation Line 1]
  Daňovníctvo

  book

 9. Daňový špeciál : [časopis pre pokročilých daňových špecialistov]. Žilina : Poradca podnikateľa. 4x ročne. ISSN 1338-2918. Available on Internet: www.zakon.sk
  journal

  journal

 10. KUBICOVÁ, Jana. Zdaňovanie príjmov z cezhraničných transakcií. Recenzenti: Bruno S. Sergi, Michaela Muchová Bírošová. 1. vydanie. Bratislava : Jana Kubicová, 2022. 68 s. [3,98 AH]. ISBN 978-80-570-4621-9.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.