Search results

Records found: 4427  
Your query: UDC = "^336.71^"
 1. Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : 4H production. 12x ročne. ISSN 1212-4273. Available on Internet: http://www.bankovnictvionline.cz/
  journal

  journal

 2. DEDINSKÝ, Juraj. Perspektívy využitia nových technológií v oblasti financií a komerčného bankovníctva : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2023. 103 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Private banking times: magazín : občasník s ekonomickým zameraním. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Tatra banka. vychádza priebežne. Available on Internet: https://www.tatrabanka.sk/sk/private/objavujte-nas/
  journal

  journal

 4. 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska. Medzinárodná právnická vedecká konferencia. 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej právnickej vedeckej konferencie organizovanej Národnou bankou Slovenska a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 24. novembra 2022 pri príležitosti 30. výročia prijatia Zákona o Národnej banke Slovenska. 1. vydanie. Bratislava : Národná banka Slovenska : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2023. 176 s. ISBN 978-80-8043-259-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. HORVÁTOVÁ, Eva - MALINA, Nina. Proticyklické nástroje bankovej regulácie v podmienkach eurozóny. Recenzenti: Renáta Pitoňáková, Elena Fifeková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 71 s. [5,318 AH]. VEGA 1/0607/21. ISBN 978-80-225-5116-8. [Copy count : 17, currently available 14, at library only 3]
  Proticyklické nástroje bankovej regulácie v podmienkach eurozóny

  book

 6. CASU, Barbara - GIRARDONE, Claudia - MOLYNEUX, Philip. Introduction to Banking. 3rd Edition. Harlow : Pearson Education Limited, 2022. 791 s. ISBN 978-1-292-24033-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. Godišnik. Tom 91, 2021. Varna : Izdatelstvo Nauka i ikonomika, 2021. 244 s. ISSN 0861-6752. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. NICOLETTI, Bernardo. Banking 5.0 : How Fintech Will Change Traditional Banks in the 'New Normal' Post Pandemic. 1st Edition. Cham : Springer Nature Switzerland, 2021. 540 s. Palgrave Studies in Financial Services Technology. ISBN 978-3-030-75870-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. MARTINO, Pierluigi. Blockchain and Banking : How Technological Innovations Are Shaping the Banking Industry. Cham : Springer Nature Switzerland, 2021. 109 s. ISBN 978-3-030-70969-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. GERNÁT, Peter. Interakcie medzi vývojom ekonomických fundamentov a vývojom bankového sektora vybraných krajín EU : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Horvátová. Bratislava, 2021. 107 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.