Search results

Records found: 654  
Your query: UDC = "^338^"
 1. Trend Prime : magazín týždenníka Trend. Bratislava : News and Media Holding, a.s. 4x ročne. ISSN 2644-5867. Available on Internet: www.trend.sk
  journal

  journal

 2. Trend : Premium: For Leaders in Business. Wien : Verlagsgruppe News. 26x ročne. ISSN 0049-4623. Available on Internet: https://www.trend.at/
  journal

  journal

 3. Trend : ekonomický týždenník o podnikaní a podnikateľoch na Slovensku. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : News and Media Holding. 51x ročne (dve dvojčísla). ISSN 1335-0684. Available on Internet: http://www.etrend.sk/trend-archiv.html
  journal

  journal

 4. Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta. 2x ročne. ISSN 1212-415X. Available on Internet: https://aak.slu.cz/artkey/inf-990000-0100_O-casopise.php
  Acta academica karviniensia

  journal

 5. HORBULÁK, Zsolt. Stručné hospodárske dejiny Slovenska. Recenzenti: Anetta Čaplánová, Ľubica Čierna. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 128 s. [7,964 AH]. VEGA 1/0239/19. ISBN 978-80-225-4827-4. [Copy count : 12, currently available 6, at library only 3]
  book

  book

 6. Korea : Monthly Magazine. Seoul : Korean culture and information service. 12x ročne. ISSN 2005-2162. Available on Internet: http://www.korea.net
  journal

  journal

 7. CES-SEAM 2019: Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting. Meeting. CES-SEAM 2019: Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting (in Cooperation with the Mendel University in Brno and Hungarian Economic Association : Proceedings from the Meeting, September 12-13, 2019, Mendel University, (Brno, Czech Republic). 1st Edition. Brno : Mendel University in Brno, 2019. [x]s.
  book

  book

 8. Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). Elena Kašťáková a kolektív ; recenzenti: Zuzana Kittová, Dáša Bebiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 115 s. [8,15 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-80-225-4664-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. 2018 ,č. 1-4. Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2018. 2x ročne. ISSN 1212-415X [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 10. 2018 ,Nr. 1-10. Trend : Premium: For Leaders in Business. Wien : Verlag & Medieninhaber, 2018. 48-52x ročne. ISSN 0049-4623 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.