Search results

 1. 1.Trend

  Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : News and Media Holding. 51x ročne (dve dvojčísla). ISSN 1335-0684. Available on Internet: http://www.etrend.sk/trend-archiv.html
  journal

  journal

 2. CES-SEAM 2019: Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting. Meeting. CES-SEAM 2019: Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting (in Cooperation with the Mendel University in Brno and Hungarian Economic Association : Proceedings from the Meeting, September 12-13, 2019, Mendel University, (Brno, Czech Republic). 1st Edition. Brno : Mendel University in Brno, 2019. [x]s.
  book

  book

 3. 3.Trend

  Trend : Das Wirtschaftsmagazin. Wien : Verlag & Medieninhaber. 52x ročne. ISSN 0049-4623. Available on Internet: https://www.trend.at/
  journal

  journal

 4. Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta. Číslo 1 v roku 2000 vyšlo pod názvom Acta academica karviniensis. 4x ročne. ISSN 1212-415X. Available on Internet: http://www.slu.cz/opf/cz/informace/acta-academica-karviniensia
  journal

  journal

 5. 5.Korea

  Korea : Monthly Magazine. Seoul : Korean culture and information service. 12x ročne. ISSN 2005-2162. Available on Internet: http://www.korea.net
  journal

  journal

 6. Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). Elena Kašťáková a kolektív ; recenzenti: Zuzana Kittová, Dáša Bebiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 115 s. [8,15 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-80-225-4664-5.
  book

  book

 7. Private sector engagement for sustainable development : lessons from the DAC. Paris : OECD, 2016. 94 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/development/private-sector-engagement-for-sustainable-development_9789264266889-en> ISBN 978-92-64-26687-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. FETAHU, Besnik. Challenges with poverty and unemployment: comparison of Austria with Western Balkan countries. In ERIS Journal: English edition of the Sociální práce/Sociálna práca/Czech and Slovak social work : reviewed scientific journal for fields of social work. - Brno : Association of Educators in Social Work ; Ostrava : European Research Institute for Social Work, 2016. ISSN 1213-6204, Winter 2016, vol. 16, no. 1, p. 35-45.
  article

  article

 9. PLAI, Ľubomír. Národná stratégia zlepšovania kvality v Slovenskej republike. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2016. ISSN 1335-9231, 2016, roč. 24, č. 4, s. 32-35.
  article

  article

 10. Introduction to International Development : Approaches, Actors, Issues, and Practice. 3rd ed. Don Mills : Oxford University Press, 2016. 606 s. ISBN 978-0-19-901890-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book