Search results

Records found: 1026  
Your query: UDC = "^338.12^"
 1. FLATTERS, Paul - WILLMOTT, Michael. Ako budú vyzerať trhy po recesii? : Predpokladané trendy v správaní zákazníkov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 6-9.
  article

  article

 2. L'Europe en résponse aux différentes crises. Conference internationale. L'Europe en résponse aux différentes crises. 1ère édition. Banská Bystrica : OZ Ekonómia, [2024]. 33 s. ISBN 978-80-974502-1-2.
  book

  book

 3. STROUKAL, Dominik. Ekonomické bubliny : průvodce hospodářskými krizemi od tulipánů po koronu. 2. rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2021, druhý dotisk 2023. 266 s. ISBN 978-80-271-3172-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Ekonomické bubliny

  book

 4. KINDLEBERGER, Charles P. Dějiny finančních krizí. Praha : Nakladatelství Klíč, 2023. 341 s. ISBN 978-80-907421-5-4. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 2]
  Dějiny finančních krizí

  book

 5. HEIMBERGER, Philipp. The Cyclical Behaviour of Fiscal Policy During the Covid-19 Crisis. Working Paper 220. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2022. 37 s.
  electonic book

  electonic book

 6. ORSZÁGHOVÁ, Lucia. Business Cycle Co-Movements in Europe: Does Trade Matter? : dizertačná práca. Školiteľ: Menbere Workie Tiruneh. Bratislava, 2022. 112 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. MORVAY, Karol. Ekonomické recesie na Slovensku : dramatické momenty aj blikajúce kontrolky nových príležitostí. Recenzenti: Milan Žák, Edita Nemcová, Martin Hudcovský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 100 s. [6,98 AH]. VEGA 1/0716/19. ISBN 978-80-225-5022-2. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  Ekonomické recesie na Slovensku

  book

 8. KATASONOV, Valentin Jurjevič. Svetová finančná kríza : koniec desaťročnej prestávky. 1. vydanie. [Kežmarok] : TORDEN, 2022. 416 s. ISBN 978-80-8223-084-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. KILLINGER, Kerry - KILLINGER, Linda. Nothing is Too Big to Fail : How the Last Financial Crisis Informs Today. 1st Edition. New York : RosettaBooks, 2021. 560 s. ISBN 978-1-9481-2276-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 10. BRZICA, Daneš - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021. 308 s. ISBN 978-80-7144-324-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.