Search results

 1. FLATTERS, Paul - WILLMOTT, Michael. Ako budú vyzerať trhy po recesii? : Predpokladané trendy v správaní zákazníkov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 6-9.
  article

  article

 2. STROUKAL, Dominik. Ekonomické bubliny : kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další krizi neztratit vše. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 237 s. ISBN 978-80-271-2194-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. STÖFERLE, Ronald - TAGHIZADEGAN, Rahim - HOCHREITER, Gregor. Die Nullzinsfalle : wie die Wirtschaft zombifiziert und die Gesellschaft gespalten wird. 1. Auflage. München : Finanzbuch Verlag, 2019. 263 s. ISBN 978-3-95972-019-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. SHENAI, Neil. Social Finance : Shadow Banking During the Global Financial Crisis. Cham : palgrave macmillan/Springer Nature Switzerland AG, 2018. 231 s. ISBN 978-3-030-08231-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. ONDROVIČ, Adrián. Inštitucionálne príčiny globálnej ekonomickej krízy. Recenzenti: Vladimír Gonda, Jiří Malý. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 112 s. VEGA 2/0182/17. ISBN 978-80-7144-286-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. TÓTH, Peter - VAĽKOVÁ, Katarína. Wage rigidities and jobless recovery in Slovakia: new survey evidence. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Apríl 2016, roč. 24, č. 2, s. 27-31.
  article

  article

 7. WOLF, Martin. Posuny a otřesy : ponaučení z finanční krize. Přeložil: Jiří Zatloukal. Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2016. 490 s. Universum. ISBN 978-80-242-5448-7. [Copy count : 6, currently available 3, at library only 3]
  Posuny a otřesy

  book

 8. SINN, Hans-Werner. V pasti eura. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2016. 175 s. ISBN 978-80-7325-394-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  V pasti eura

  book

 9. MALINA, Anna - MIERZWA, Dorota. Research [of] the influence of the global crisis on the economic stability of the Central and Eastern Europe countries. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 87-101.
  article

  article

 10. ČAS, Marcel. Ekonomická teória a reakcia FEDu na finančnú krízu: LSAP programy. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 128-134 online.
  article

  article