Search results

 1. FLATTERS, Paul - WILLMOTT, Michael. Ako budú vyzerať trhy po recesii ? : Predpokladané trendy v správaní zákazníkov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 6-9.
  article

  article


 2. ONDROVIČ, Adrián. Inštitucionálne príčiny globálnej ekonomickej krízy. Recenzenti: Vladimír Gonda, Jiří Malý. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 112 s. VEGA 2/0182/17. ISBN 978-80-7144-286-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. TÓTH, Peter - VAĽKOVÁ, Katarína. Wage rigidities and jobless recovery in Slovakia: new survey evidence. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Apríl 2016, roč. 24, č. 2, s. 27-31.
  article

  article


 4. SINN, Hans-Werner. V pasti eura. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2016. 175 s. ISBN 978-80-7325-394-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  V pasti eura

  book


 5. ONDROVIČ, Adrián. Inštitucionálne príčiny globálnej ekonomickej krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Staněk. Bratislava, 2016. 108 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. MALINA, Anna - MIERZWA, Dorota. Research [of] the influence of the global crisis on the economic stability of the Central and Eastern Europe countries. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 87-101.
  article

  article


 7. ČERNÝ, Hynek. Příčiny a rozdělení finančních krizí. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 2, s. 1-7.
  article

  article


 8. BALCAR, Jiří - GOTTVALD, Jaromír. Wage determinants and economic crisis 2008-2014: evidence from the Czech Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 1, s. 3-21.
  article

  article


 9. MAZUREK, Jiří. The Evaluation of recession magnitudes in EU countries during the great recession 2008 - 2010. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2016. ISSN 1213-2446, 2016, roč. 16, č. 3, s. 231-244.
  article

  article


 10. ILLÉŠOVÁ, Veronika - PANČÍK, Ladislav. Cluster analysis of post-communist countries of the European Union. In Doktorandská konference 2016. Doktorandská konference 2016. Ekonomická teorie a její praktická aplikace v prvních dvou dekádách 21. století : sborník příspěvků z konference : Vysoká škola ekonomická v Praze, 28. dubna 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2150-3, s. 33-43 online. VEGA 1/0392/15.
  article

  article