Search results

 1. Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: EconLit, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: ABI Inform. Kiev : National Academy of Management. 12x ročne. Available on Internet: <http://eco-science.net/index.php> ISSN 1993-6788.
  electronic journal

  electronic journal


 2. Driving Performance at Ireland's Commission for Regulation of Utilities. Paris : OECD, 2018. 89 s. The Governance of Regulators. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/driving-performance-at-ireland-s-commission-for-regulation-of-utilities_9789264190061-en> ISBN 978-92-64-18994-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. Regulatory Policy in Slovenia : Oversight Matters. Paris : OECD, 2018. 134 s. OECD Reviews of Regulatory Reform. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-policy-in-slovenia_9789264291690-en> ISBN 978-92-64-29168-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 4. Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 4x ročne. Available on Internet: <https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky> ISSN 2453-9287.
  journal

  journal


 5. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci. 4x ročne. ISSN 1212-3609. Available on Internet: http://www.ekonomie-management.cz
  journal

  journal


 6. ŠIPIKAL, Miroslav - PISÁR, Peter. Regionálna a sektorová dimenzia podpory inovácií zo zdrojov Európskej únie. Recenzenti: Milan Buček, Mária Rostášová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 125 s. [8,51 AH]. VEGA 1/0098/15. ISBN 978-80-225-4460-3. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book


 7. ANTONENKO, Alexandra. TurkStream. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 38-39.
  article

  article


 8. VAŇO, Vladimír. Váhavo sa rozvíjajúce trhy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 3, s. 54-55.
  article

  article


 9. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017 : meranie výkonnosti ekonomiky SR v kontexte nových spoločensko-ekonomických fenoménov (Brexit, globalizácia, princíp ekonomického vlastníctva). Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017 : [zborník príspevkov z konferencie : téma: meranie výkonnosti ekonomiky SR v kontexte nových spoločensko-ekonomických fenoménov (Brexit, globalizácia, princíp ekonomického vlastníctva) : Bratislava, 25.4.2017]. Recenzovali: František Bernadič ... [et al.]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. 46 s. ISBN 978-80-88946-76-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 10. Economic policy reforms 2017: going for growth. Paris : OECD, 2017. 343 s. Economic policy reforms. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2017_growth-2017-en> ISBN 978-92-64-27031-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book