Search results

Records found: 1490  
Your query: UDC = "^338.43^"
 1. Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. Available on Internet: <https://roaae.org/early-view/> ISSN 1336-9261.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Acta technologica agriculturae : The Scientific Journal for Agricultural Engineering: vedecký časopis poľnohospodárskej techniky. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 4x ročne. ISSN 1335-2555. Available on Internet: https://content.sciendo.com/view/journals/ata/ata-overview.xml
  Acta technologica agriculturae

  journal

 3. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 3x ročne. Available on Internet: <http://www.vuepp.sk/ep.htm> ISSN 1335-6186.
  electronic journal

  electronic journal

 4. BIELEKOVÁ, Eva et al. Potravinová bezpečnosť a diverzita stravy v tranzitívnych krajinách. Recenzenti: Jozef Gálik, Marián Tóth. 1. vydanie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 64 s. [4,64 AH]. VEGA 1/0928/17, APVV-16-0321. ISBN 978-80-552-2126-7.
  electonic book

  electonic book

 5. Agricultural Economics. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Prague : Czech academy of agricultural sciences. 12x ročne. ISSN 0139-570X. Available on Internet: http://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=intro
  journal

  journal

 6. 2018 ,no. 1-4. Acta technologica agriculturae : The Scientific Journal for Agricultural Engineering: vedecký časopis poľnohospodárskej techniky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. 4x ročne. ISSN 1335-2555 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 7. 2018 ,no. 1-6. Agricultural Economics. Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. 12x ročne. ISSN 0139-570X [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 8. 2018 ,no. 7-12. Agricultural Economics. Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. 12x ročne. ISSN 0139-570X [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 9. 2017 ,no. 1-4. Acta technologica agriculturae : The Scientific Journal for Agricultural Engineering: vedecký časopis poľnohospodárskej techniky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 4x ročne. ISSN 1335-2555 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 10. 2017 ,no. 1-6. Agricultural Economics. Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. 12x ročne. ISSN 0139-570X [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.