Search results

Records found: 2405  
Your query: UDC = "^338.48^"
 1. Cestovný ruch: Výzvy a riešenia v riadení, kvalite a udržateľnosti služieb v cestovnom ruchu : "Perspektívy krajín V4" : vedecký zborník : v rámci projektu GAMA/24/1 Výskum riadenia cestovného ruchu a analýza kvality poskytovaných služieb cestovného ruchu v krajinách V4. 1. vydanie. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2024. 218 s. Available on Internet: <https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Matusikova8/subor/9788055532714.pdf> ISBN 978-80-555-3271-4.
  electonic book

  electonic book

 2. Ekonomická revue cestovného ruchu : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. 2x ročne. ISSN 0139-8660
  Ekonomická revue cestovného ruchu

  journal

 3. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Available on Internet: <https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/archiv-vydanych-cisel> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  journal

 4. Doskonalenie jakości usług przewodnickich w dobie pandemii. 1. edycja. Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 2023. [436 s.]. ISBN 978-83-67400-60-2.
  book

  book

 5. MICHÁLKOVÁ, Anna et al. Economics of Tourism. Regional Aspects. Reviewers: Ilze Medne, Anna Jęczmyk, Monika Naďová Krošláková, Martina Özoğlu. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. 138 s. [11,88 AH]. KEGA 034EU-4/2020. ISBN 978-80-7556-121-3.
  electonic book

  electonic book

 6. Aktuální problémy cestovního ruchu : „Historie jako součást produktů cestovního ruchu“. Mezinárodní konference. Aktuální problémy cestovního ruchu : „Historie jako součást produktů cestovního ruchu“ : recenzovaný sborník z mezinárodní konference, Jihlava, 15. března - 16. března 2023. 1st Edition. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2023. 314 s. ISBN 978-80-88064-68-8.
  electonic book

  electonic book

 7. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. Inovácie v cestovnom ruchu : prípadové štúdie. Recenzent: Michal Lukáč. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. 119 s. [5,58 AH]. KEGA 007EU-4/2020. ISBN 978-80-7556-117-6.
  book

  book

 8. ZEMANOVÁ, Lenka. Spolupráca krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v marketingovej podpore cestovného ruchu pod značkou „Discover Central Europe" : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2023. 200 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Direct press. 4x ročne. ISSN 1337-0545. Available on Internet: https://hotelier.sk/o-nas/
  journal

  journal

 10. Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Available on Internet: <https://www.studiaturistica.cz/> ISSN 1804-252X.
  electronic journal

  electronic journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.