Search results

 1. Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Direct press. 4x ročne. ISSN 1337-0545
  journal

  journal

 2. GÁLL, Jozef et al. Aplikácie metód umelej inteligencie v procese ekonomickej analýzy vo vybraných aspektoch cestovného ruchu : správa o výsledkoch riešenia projektu: PMVP I-20-107-00. 1. vydanie. Bratislava, 2021. 11 s. [PMVP] I-20-107-00.
  book

  book

 3. Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. 4x ročne. ISSN 0139-8660
  journal

  journal

 4. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Available on Internet: <https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/profil-casopisu> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  journal

 5. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno. 2x ročne. ISSN 1804-3836. Available on Internet: http://www.hotskolabrno.cz/?stranka=187&nix=casopis-journal-of-tourism-hospitality-and-commerce#obsah
  journal

  journal

 6. Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Available on Internet: <https://www.studiaturistica.cz/> ISSN 1804-252X.
  electronic journal

  electronic journal

 7. GAJDOŠÍK, Tomáš - ŠEBOVÁ, Ľubica. Manažment cieľových miest cestovného ruchu. Recenzenti: Marián Gúčik, Jiří Pěč. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 177 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1710-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. GAJDOŠÍKOVÁ, Zuzana. Udržateľný rozvoj cestovného ruchu v horských strediskách. Recenzenti: Marián Gúčik, Jiří Vystoupil. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 179 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1709-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. ORSÁGOVÁ, Katarína. Regióny cestovného ruchu na Slovensku. Recenzenti: Marian Gúčik, Martina Škodová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 109 s. ISBN 978-80-557-1720-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. DWYER, Larry - FORSYTH, Peter - DWYER, Wayne. Tourism Economics and Policy. 2nd Edition. Bristol : Channel View Publications, 2020. 617 s. Aspects of Tourism Texts, 5. ISBN 978-1-84541-731-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book