Search results

 1. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 12x ročne. ISSN 1335-2016. Available on Internet: http://www.strategie.sk
  journal

  journal

 2. PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2. zcela přepracované vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 328 s. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). Editors: Bohuslava Mihalčová, Petra Szaryszová, Lenka Štofová... [et al.]. 1st Edition. Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. [257 s.] [12,85 AH]. ISBN 978-1-138-60415-5.
  book

  book

 4. Marketing & komunikace. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká marketingová společnost. 4x ročne. ISSN 1211-5622. Available on Internet: http://www.cms-cma.cz/category/casopis/
  journal

  journal

 5. Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : scientific journal is aimed at the area marketing and marketing management. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. 4x ročne. ISSN 1338-7944. Available on Internet: https://www.mins.sk/downloads/
  journal

  journal

 6. KUNZ, Vilém. Sportovní marketing : CSR a sponzoring. 1 vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 173 s. Expert. ISBN 978-80-271-0560-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. Recenzenti: Jana Přikrylová, Václav Stříteský. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha : GRADA, 2018. 285 s. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/9rY1CP6smm> ISBN 978-80-247-5869-5. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. JESENSKÝ, Daniel. Marketingová komunikace v místě prodeje : POP, POS, in-store, shopper marketing. 1. vydání. Praha : GRADA, 2018. 504 s. ISBN 978-80-271-0252-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Zostavovatelia/Edited by: Mária Ria Janošková, Barbora Gontkovičová, Jozef Lukáč. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 60 s. [3,10 AH]. ISBN 978-80-225-4496-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 10. KITA, Pavol - KOLLÁR, Patrícia. Marketing Channels in the Context of Alternative Food Networks. Reviewers: Miroslava Szarková, Mirosława Malinowska. 1st Edition. Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2018. 150 s. [7,5 AH]. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18. ISBN 978-83-8111-065-5. [Copy count : 32, currently available 28, at library only 4]
  book

  book