Search results

 1. Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká marketingová společnost. 4x ročne. ISSN 1211-5622. Available on Internet: http://www.cms-cma.cz/category/casopis/
  journal

  journal

 2. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 12x ročne. ISSN 1335-2016. Available on Internet: http://www.strategie.sk
  journal

  journal

 3. Marketing & media : týdeník o komerční komunikaci. Bratislava : Nakladatelství Forum. 52x ročne. ISSN 1212-9496
  journal

  journal

 4. LEE, Nancy R. - KOTLER, Philip. Social Marketing : Behavior Change for Social Good. 6th Edition. Thousand Oaks : SAGE, 2020. 486 s. ISBN 9781544371863. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. CLIQUET, Gérard. Location-Based Marketing : Geomarketing and Geolocation. 1st Edition. London : ISTE, 2020. 234 s. Information systems, Web and Pervasive Computing Series. ISBN 978-1-78630-580-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. HORVÁTH, Martin. Marketing a súčasná behaviorálna ekonómia : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2020. 153 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. STANKOVÁ, Monika. Shopper marketing a jeho uplatnenie v podmienkach maloobchodu : dizertačná práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2020. 132 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. VAŠKOVÁ, Linda. Interaktívny marketing ako moderný prístup k trhu a k zákazníkovi : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2020. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. GREEN, Mark C. - KEEGAN, Warren J. Global Marketing. 10th Edition. Harlow : Pearson, 2020. 627 s. ISBN 1-292-30402-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. KOTLER, Philip et al. Principles of Marketing. 8th European Edition. Harlow : Pearson, 2020. 689 s. ISBN 978-1-292-26956-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book