Search results

 1. Journal of Monetary Economics. - Registrovaný: Current Contents Connect. Amsterdam : Elsevier Publishing Comp. 8x ročne. ISSN 0304-3932. Available on Internet: www.elsevier.com
  journal

  journal

 2. SOBKOVÁ, Martina. Objem čínskych investic i nadále pokulhává. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 1, s. 18-20.
  article

  article

 3. FIEDOR, Paweł - LAPSCHIES, Sarah - ORSZÁGHOVÁ, Lucia. Networks of Counterparties in the Centrally Cleared EU-Wide Interest Rate Derivatives Market [elektronický zdroj]. [1st edition]. Frankfurt am Main : European Systemic Risk Board, 2017. online 67 s. [3,44 AH]. Working Paper Series, No 54/September 2017. ISBN 978-92-95210-41-7. ISSN 2467-0677.
  electonic book

  electonic book

 4. KUBÍKOVÁ, Zuzana. Inovačná aktivita podnikov v kontexte priamych zahraničných investícií : dizertačná práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2017. 139 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. KERBČÁROVÁ, Daniela. Priame zahraničné investovanie v kontexte ekonomických aspektov riadenia ľudských zdrojov : dizertačná práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2017. 131 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. SKÁČIKOVÁ, Tatiana. Vývoj platobnej bilancie Francúzska. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, December 2016, roč. 3, č. 12, s. 1-9.
  article

  article

 7. SALAYOVÁ, Andrea - SERHANOVÁ, Christine. Tendencie na medzinárodných OTC devízových trhoch. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, November 2016, roč. 3, č. 11, s. 1-14 online.
  article

  article

 8. MAKAROVÁ, Xénia. Prieskumy odhaľujú bariéry pre investorov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 1. septembra 2016, roč. 26, č. 35, s. 58-60.
  article

  article

 9. KVAŠŇÁK, Lukáš. Bohatý investor s nejasnými koreňmi. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 24. marca 2016, roč. 26, č. 12, s. 42-43.
  article

  article

 10. Firmy z krajiny draka hľadajú lokálnych partnerov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 24. marca 2016, roč. 26, č. 12, s. 46-47.
  article

  article