Search results

 1. BRONČEK, Juraj. Analýza medzinárodnej pozície ekonomiky ČĽR - možnosti pre uplatnenie ekonomických záujmov Slovenska : dizertačná práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2020. 159 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Mirovaja ekonomika i meždunarodnyje otnošenija. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Moskva : Russian Academy of Sciences. 12x ročne. ISSN 0131-2227. Available on Internet: https://www.imemo.ru/jour/meimo
  journal

  journal

 3. LIPKOVÁ, Ľudmila - JANUBOVÁ, Barbora - KORDOŠ, Marcel. Svetová ekonomika - vybrané kapitoly (Amerika). Recenzenti: Martin Grešš, Lidiia Karpenko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 144 s. [9,138 AH]. ISBN 978-80-225-4784-0.
  Svetová ekonomika - vybrané kapitoly (Amerika)

  book

 4. WANG, Huiyao - MIAO, Lu. The Globalization of Chinese Enterprises : Trends and Characteristics. Singapore : Springer, 2020. 132 s. The Chinese Enterprise Globalization Series. ISBN 978-981-15-4645-7. ISSN 2524-5929. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Zostavovatelia/Editors: Andrej Kiner, Zuzana Rozkošová, Terézia Seresová, Jakub Szabó, Lenka Tomečková, Eva Vlková. 1. vydanie. Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. 771 s. [67,57 AH]. Available on Internet: <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2020/zborn%C3%ADk_19._1._20212.pdf> ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412.
  electonic book

  electonic book

 6. Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Zostavovatelia/Editors: Andrianna Baleha, Zuzana Beňová, Peter Jančovič, Tomáš Kajánek, Martin Karas, Jakub Szabó, Eva Vlková. 1. vydanie. Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. 1127 s. [94 AH]. Available on Internet: <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2019/Smolenice_2019_Final.pdf> ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412.
  electonic book

  electonic book

 7. BALDWIN, Richard. The Great Convergence : Information Technology and the New Globalization. Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press, 2019. 329 s. ISBN 9780674237841. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. The Space Economy in Figures : How Space Contributes to the Global Economy. Paris : OECD, 2019. 191 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-space-economy-in-figures_c5996201-en> ISBN 978-92-64-69654-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny. Recenzenti: Vladimír Gonda, Ľudmila Lipková. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, 2019. 346 s. [18,50 AH]. VEGA 2/0007/19, VEGA 2/0167/19, VEGA 2/0002/19, VEGA 2/0182/17, VEGA 1/0946/17, APVV-15-0666. ISBN 978-80-7144-305-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 10. STACHOVÁ, Paulína - KOTTULOVÁ, Janka - PAŠKRTOVÁ, Lucia. Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 288 s. ISBN 978-80-571-0012-6. [Copy count : 5, currently available 0, at library only 1]
  book

  book