Search results

 1. The Geneva Papers on Risk and Insurance : Issues and Practice. London : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1018-5895. Available on Internet: www.genevaassociation.org
  //link.springer.com/journal/volumesAndIssues/41288
  journal

  journal


 2. Versicherungswirtschaft : Magazin für Führungskräfte und Entscheider. Karlsruhe : Verlag Versicherungswirtschaft. 12x ročne. ISSN 0042-4358
  journal

  journal


 3. Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká asociace pojišťoven. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.pojistnyobzor.cz> ISSN 2464-7381.
  electronic journal

  electronic journal


 4. Poistné rozhľady : odborný časopis slovenského poisťovníctva. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní. 6x ročne. ISSN 1335-1044. Available on Internet: https://www.slaspo.sk/casopis_poistne_rozhlady
  journal

  journal


 5. BALÁŽ, Peter. Transparentnosť poistného trhu a možnosti jej zlepšenia : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2017. 149 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2017 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ/editor: Andrea Kaderová ; recenzenti/reviewers: František Peller, Anna Starečková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [135 s., 5,45 AH]. ISBN 978-80-225-4438-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book


 7. GAJDOŠOVÁ, Zuzana et al. Prepojenie jednotného poistného trhu EÚ prostredníctvom novej regulácie Solvency II : správa o výsledkoch projektu pre mladých vedeckých pracovníkov : obdobie riešenia projektu: 2017. Posudzovatelia: Erika Pastoráková, Eva Balková. 1. vydanie. Bratislava, [2017]. 6 s.
  book

  book


 8. OECD Guidelines on Insurer Governance. 2017 Edition. Paris : OECD, 2017. 86 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-guidelines-on-insurer-governance-2017-edition_9789264190085-en> ISBN 978-92-64-19007-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 9. REJDA, George E. - MCNAMARA, Michael J. Principles of risk management and insurance. 13th ed. Harlow : Pearson, 2017. 720 s. The Pearson series in finance. ISBN 978-1-292-15103-8. [Copy count : 6, currently available 0, at library only 6]
  book

  book


 10. Enhancing the Role of Insurance in Cyber Risk Management. Paris : OECD, 2017. 138 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/enhancing-the-role-of-insurance-in-cyber-risk-management_9789264282148-en> ISBN 978-92-64-28213-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book