Search results

Records found: 4157  
Your query: UDC = "^37^"
 1. BURGER, Ivan. Kríza a programy vzdelávania v podnikoch. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 26-33.
  article

  article

 2. BURGER, Ivan. Pomáha vzdelávanie vyťažiť maximum z ľudí? Ako to funguje a prečo to hapruje. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 14-20.
  article

  article

 3. ROKUSOVÁ, Andrea. Využite biznis simulácií v prospech rozvoja vedomostí a zručností. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 20-21.
  article

  article

 4. BERGER, Birgitta - DAM, Leni - WINTER, Christina. Autonomes Sprachenlernen : Wie Lernende Verantwortung übernehmen und Lehrkräfte dies effektiv begleiten. 1. Auflage. Berlin : Cornelsen, 2023. 152 s. ISBN 978-3-589-16853-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 5. BODORÍKOVÁ, Nina - PETROVÁ, Gabriela - TIRPÁKOVÁ, Anna. Kritické myslenie pohľadom učiteľov. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2023. 175 s. ISBN 978-80-7676-659-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Kritické myslenie pohľadom učiteľov

  book

 6. SIEGLOVÁ, Dagmar. Konec školní nudy : didaktické metody pro 21. století. 1. vydání. Praha : GRADA, 2019, dotisk 2022, 2023. 336 s. ISBN 978-80-271-2254-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Konec školní nudy

  book

 7. Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer SR. 6x ročne. ISSN 1338-2845. Available on Internet: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/archiv
  Didaktika

  journal

 8. Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1336-9849. Available on Internet: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/archiv
  Manažment školy v praxi

  journal

 9. Key Publications of the European Union : Spring 2022. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. 116 s. ISBN 978-92-78-42634-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. JANKOVÁ, Mária. Vybrané výsledky z výskumu zameraného na používanie internetu, online aktivity a potencionálne riziká z pohľadu žiakov základných a stredných škôl. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 35 s. ISBN 978-80-8240-028-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.