Search results

Records found: 3279  
Your query: UDC = "^378^"
 1. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR. 4x ročne. ISSN 1335-5864. Available on Internet: https://www.cvtisr.sk/casopisy/academia.html?page_id=9296
  journal

  journal

 2. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2021. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2022. [123+39] s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 130 s. ISBN 978-80-225-4970-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

  book

 4. Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 53 s. ISBN 978-80-225-4963-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 5. Sprievodca štúdiom na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 137 s. ISBN 978-80-225-4967-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 6. Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 139 s. ISBN 978-80-225-4965-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 7. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 158 s. ISBN 978-80-225-4964-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 8. Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 112 s. ISBN 978-80-225-4968-4. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 9. Sprievodca štúdiom na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2022/2023. Zostavili: Tetyana Zubro, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 97 s. [5,90 AH]. ISBN 978-80-225-4966-0. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 10. Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 113 s. ISBN 978-80-225-4969-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.