Search results

 1. Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport. - Indexovaný v športových databázach. Topoľčianky : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport FTVŠ UK. 4x ročne. ISSN 1335-2245
  journal

  journal

 2. 2.Rubens

  Rubens : Nachrichten, Berichte und Meinungen aus der Ruhr-Universität Bochum. Bochum : Ruhr-Universität Bochum. 26x ročne.
  journal

  journal

 3. 3.Rubin

  Rubin : wissenschaftsmagazin. Bochum : Ruhr-Universität Bochum. 2x ročne. ISSN 0942-6639
  journal

  journal

 4. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva. 4x ročne. ISSN 1335-5864. Available on Internet: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-a-prognozy-skolstva/publikacie-casopisy.../casopisy/academia.html?page_id=9296
  journal

  journal

 5. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2019/2020. Zostavili: Petra Szaryszová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 117 s. [5,85 AH]. ISBN 978-80-225-4636-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2019/2020. Zostavili: Eva Stradiotová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 91 s. [4,55 AH]. ISBN 978-80-225-4635-5. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 7. 1969 - 2019 Obchodná fakulta : polstoročie očami tých, ktorí boli jej súčasťou. Peter Baláž ... [et al.] ; zostavila: Paulína Krnáčová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 155 s. [5,23 AH]. ISBN 978-80-225-4643-0.
  book

  book

 8. Sprievodca štúdiom na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2019/2020. Zostavili: Rudolf Kucharčík, Tetyana Zubro, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 99 s. [4 AH]. ISBN 978-80-225-4634-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 5x ročne. ISSN 1338-3272. Available on Internet: https://www.ukf.sk/verejnost/univerzitne-media/nas-cas
  journal

  journal

 10. Higher Education in Mexico : Labour Market Relevance and Outcomes. Paris : OECD, 2019. 222 s. Higher Education. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-mexico_9789264309432-en> ISBN 978-92-64-30940-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book