Search results

Records found: 3247  
Your query: UDC = "^378^"
 1. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR. 4x ročne. ISSN 1335-5864. Available on Internet: https://www.cvtisr.sk/casopisy/academia.html?page_id=9296
  ACADEMIA

  journal

 2. Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2023/2024. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 53 s. ISBN 978-80-225-5083-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 3. Sprievodca štúdiom na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2023/2024. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 144 s. ISBN 978-80-225-5078-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 4. Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2023/2024. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 119 s. ISBN 978-80-225-5079-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 5. Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2023/2024. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 136 s. ISBN 978-80-225-5077-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 6. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2023/2024. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 166 s. ISBN 978-80-225-5076-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 7. Sprievodca štúdiom na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2023/2024. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 102 s. ISBN 978-80-225-5080-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 8. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2023/2024. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 137 s. ISBN 978-80-225-5082-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

  book

 9. Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2023/2024. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 114 s. ISBN 978-80-225-5081-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 10. Rubin : Wissenschaftsmagazin. Bochum : Ruhr-Universität Bochum. 2x ročne. ISSN 0942-6639
  Rubin

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.