Search results

 1. Environment and Development Economics. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: ErihPlus. New York : Cambridge University Press. 6x ročne. ISSN 1355-770X. Available on Internet: https://www.cambridge.org/core/journals/environment-and-development-economics
  journal

  journal

 2. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV. 4x ročne. ISSN 0044-4863. Available on Internet: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58
  journal

  journal

 3. MAJERNÍK, Milan - DRÁBIK, Peter - DANESHJO, Naqibullah. Environmentálne manažérstvo v odpadovom hospodárstve. Recenzenti: Ondrej Hronec, Miroslav Badida. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 218 s. [10,9 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-971555-8-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. MAJERNÍK, Milan - DRÁBIK, Peter. Udržateľný rozvoj a environment. Recenzenti: Ondrej Hronec, Malgorzata Agnieszka Jarossová. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 146 s. [5,38 AH]. KEGA 026EU-4/2018. ISBN 978-80-973836-1-9.
  book

  book

 5. Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers : VEGA1/0708/20. Daniela Rybárová et al. ; editorial and Compilation Work: Dana Hrušovská. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2020. 224 s. [11,2 AH]. VEGA 1/0708/20. ISBN 978-80-210-9705-6.
  book

  book

 6. European Journal of Environmental Sciences. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2x ročne. ISSN 1805-0174. Available on Internet: http://web.natur.cuni.cz/uzp/ejes/index.php/ejes
  journal

  journal

 7. Východiská pre posudzovanie difúzie a dôsledkov zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie : zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Nora Grisáková, Peter Štetka ; vedeckí recenzenti: Daniela Rybárová, Veronika Miťková. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 130 s. [6,51]. VEGA č. 1/0646/20. ISBN 978-80-7556-081-0.
  book

  book

 8. LESÁKOVÁ, Ľubica et al. Eko-inovácie v činnosti malých a stredných podnikov : obsah, význam a prínosy. Recenzenti: Anna Šatanová, Ján Závadský. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 205 s. VEGA 1/0408/18. ISBN 978-80-557-1822-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. OECD Environmental Performance Reviews: Turkey 2019. Paris : OECD, 2019. 187 s. OECD Environmental Performance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-turkey-2019_9789264309753-en> ISBN 978-92-64-30974-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. OECD Environmental Performance Reviews: Australia 2019. Paris : OECD, 2019. 248 s. OECD Environmental Performance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-australia-2019_9789264310452-en> ISBN 978-92-64-31044-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book