Search results

 1. MITAV 2019: Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. MITAV 2019: Matematika, informační technologie a aplikované vědy : sborník abstraktů z konference v Klubu Univerzity obrany, 20.-21. června 2019, (Brno, Česko). Editoři: Miroslav Hrubý, Pavlína Račková. 1. vydání. Brno : Univerzita obrany v Brně, 2019. [39 s.]. ISBN 978-80-7582-097-6.
  book

  book

 2. FECENKO, Jozef. Riešené testy z matematiky a logiky. Recenzenti: Vladimír Mucha, František Peller. Bratislava : Letra Edu, 2019. [83 s.] [3,61 AH]. VEGA 1/0647/19. ISBN 978-80-89962-30-3.
  book

  book

 3. MITAV 2018: Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. MITAV 2018: Matematika, informační technologie a aplikované vědy : [sborník abstraktů : konference : Klub Univerzity obrany v Brně, 14.-15. června 2018]. Recenzenti: Jaromír Baštinec ... [et al.]. 1. vydanie. Brno : Univerzita obrany v Brně, 2018. [68 s.]. ISBN 978-80-7582-040-2.
  book

  book

 4. MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal. Teória pravdepodobnosti pre ekonómov : s podporou jazyka R. Recenzenti: Jozef Fecenko, Martin Šeleng. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 299 s. [10 AH]. VEGA 01/0120/18. ISBN 978-80-89962-21-1. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  book

  book

 5. Mathematical economics. Wroclaw : Department of Mathematics of Wroclaw University of Economics. 1x ročne. ISSN 1733-9707. Available on Internet: http://journal.ue.wroc.pl/index.php
  journal

  journal

 6. CHAN, Wai-Sum - TSE, Yiu-Kuen. Financial Mathematics for Actuaries. 2nd Edition. Singapore : World Scientific, 2018. 353 s. ISBN 978-981-3224-67-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. KLŮFA, Jindřich - SÝKOROVÁ, Irena. Matematika 2 : pro Vysokou školu ekonomickou. 1. vydání. Průhonice : Professional Publishing, 2018. 316 s. ISBN 978-80-88260-06-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. DICKSON, David C. M. - HARDY, Mary R. - WATERS, Howard R. Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. 2nd Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2018. 597 s. International Series on Actuarial Science. ISBN 978-1-107-04407-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. GOGA, Marián. Jeho veličenstvo, hlavolam. 1. vyd. Bratislava : DAXE, 2017. 180 s. [9 AH]. ISBN 978-80-89429-57-8.
  Jeho veličenstvo, hlavolam

  book

 10. ŠOBA, Oldřich - ŠIRŮČEK, Martin. Finanční matematika v praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : GRADA Publishing, 2017. 330 s. ISBN 978-80-271-0250-1. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 2]
  Finanční matematika v praxi

  book