Search results

 1. Odpadové hospodárstvo : mesačník o trhu s odpadmi a energiami. Bratislava : Property&Environment. 12x ročne. ISSN 1338-595X. Available on Internet: https://www.odpady-portal.sk
  journal

  journal

 2. HANULÁKOVÁ, Eva - ORESKÝ, Milan. Circular Economy. Reviewers: Stanisław Gedek, Vojtech Dirner, Ferdinand Daňo. 1st Edition. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2021. 168 s. [8,4 AH]. VEGA 1/0587/19. ISBN 978-3-96595-012-2.
  book

  book

 3. Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. Zostavil: Milan Oreský ; recenzenti/Reviewers: Eva Hanuláková, Peter Drábik. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 110 s. [7,782 AH]. VEGA 1/0587/19. ISBN 978-80-225-4771-0.
  book

  book

 4. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru : k projektu VEGA č. 1/0582/2017 Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Marek Bežovský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 73 s. VEGA 1/0582/17. ISBN 978-80-225-4677-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Editori: Monika Bačová, Cyril Závadský ; recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Marek Bežovský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 134 s. VEGA 1/0582/2017. ISBN 978-80-225-4581-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. KOVÁČ, Ján. Obce na triedení šetria, obyvatelia nie. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. marca 2017, roč. 27, č. 11, s. 51-54.
  article

  article

 7. BONEK, Martin. Nové odpadové hospodárstvo. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 5, s. 89-237.
  article

  article

 8. KOVÁČ, Ján. Ako sme vyhodili 600 mil. na smetisko. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 26. mája 2016, roč. 26, č. 21, s. 12-15.
  article

  article

 9. RICHNÁK, Patrik - GUBOVÁ, Klaudia - ZENDULKA, Lukáš. Riadenie odpadového hospodárstva na podnikovej úrovni. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 401-409 CD-ROM. VEGA 1/0305/15 50%, PMVP I-16-108-00 50%.
  article

  article

 10. STRIČÍK, Michal - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Exkurzia ako konfrontácia teórie s praxou v oblasti komunálneho odpadového hospodárstva. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 12, s. 41-42.
  article

  article