Search results

 1. Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o. 4x ročne. ISSN 1802-4599. Available on Internet: https://www.pro-energy.cz/magazine/
  journal

  journal

 2. NAŠČÁKOVÁ, Jana et al. Udržateľné systémy energetického manažérstva. Recenzenti: Jozef Mihok, Jana Müllerová, Vladimír Rudy. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 170 s. [8,5 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-973836-0-2.
  book

  book

 3. Renewable Energy Sources as Alternative to Primary Energy Sources in Region. International Scientific Conference. Renewable Energy Sources as Alternative to Primary Energy Sources in Region. 1st Edition. Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2019. [258 s.].
  book

  book

 4. World Energy Outlook 2019. Paris : International Energy Agency (IEA), 2019. 807 s. ISBN 978-92-64-52327-2. ISSN 1026-1141. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Mining and Green Growth in the EECCA Region. Paris : OECD, 2019. 59 s. OECD Green Growth Studies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/mining-and-green-growth-in-the-eecca-region_1926a45a-en> ISBN 978-92-64-43644-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. BAYER, Juraj. Vplyv energetickej politiky na konkurencieschopnosť Európskej únie v postkrízovom období : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. KOVALČÍKOVÁ, Naďa. Bezpečnostné hrozby globalizácie na začiatku 21. storočia s dôrazom na energetickú bezpečnosť : dizertačná práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2018. 217 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Inventory of Energy Subsidies in the EU’s Eastern Partnership Countries. Paris : OECD, 2018. 288 s. Green Finance and Investment. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/inventory-of-energy-subsidies-in-the-eu-s-eastern-partnership-countries_9789264284319-en> ISBN 978-92-64-28430-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Access to Private Finance for Green Investments : Energy Efficiency and Renewable Energy Financing in Ukraine. Paris : OECD, 2018. 66 s. Green Finance and Investment. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/access-to-private-finance-for-green-investments_9789264303928-en> ISBN 978-92-64-30393-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Energy Subsidy Reform in the Republic of Moldova : Energy Affordability, Fiscal and Environmental Impacts. Paris : OECD, 2018. 88 s. Green Finance and Investment. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/energy-subsidy-reform-schemes-in-the-republic-of-moldova_9789264292833-en> ISBN 978-92-64-29270-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book