Search results

 1. Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o. 4x ročne. ISSN 1802-4599. Available on Internet: http://www.pro-energy.cz
  journal

  journal

 2. BAYER, Juraj. Vplyv energetickej politiky na konkurencieschopnosť Európskej únie v postkrízovom období : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. KOVALČÍKOVÁ, Naďa. Bezpečnostné hrozby globalizácie na začiatku 21. storočia s dôrazom na energetickú bezpečnosť : dizertačná práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2018. 217 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. World Energy Outlook 2018. Paris : OECD : IEA, 2018. 643 s. ISBN 978-92-64-06452-2. ISSN 1026-1141. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Taxing Energy Use 2018 : Companion to the Taxing Energy Use Database. Paris : OECD, 2018. 53 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-energy-use-2018_9789264289635-en> ISBN 978-92-64-28943-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Access to Private Finance for Green Investments : Energy Efficiency and Renewable Energy Financing in Ukraine. Paris : OECD, 2018. 66 s. Green Finance and Investment. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/access-to-private-finance-for-green-investments_9789264303928-en> ISBN 978-92-64-30393-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Energy Subsidy Reform in the Republic of Moldova : Energy Affordability, Fiscal and Environmental Impacts. Paris : OECD, 2018. 88 s. Green Finance and Investment. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/energy-subsidy-reform-schemes-in-the-republic-of-moldova_9789264292833-en> ISBN 978-92-64-29270-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Inventory of Energy Subsidies in the EU’s Eastern Partnership Countries. Paris : OECD, 2018. 288 s. Green Finance and Investment. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/inventory-of-energy-subsidies-in-the-eu-s-eastern-partnership-countries_9789264284319-en> ISBN 978-92-64-28430-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Veľké geotermálne/OZE riešenie pre budúcnosť. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Február-marec, s. 12-14.
  article

  article

 10. Energeticky soběstačný dům jako životní filozofie. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 58-59.
  article

  article