Search results

Records found: 5442  
Your query: UDC = "^65.011.1^"
 1. MOORE, Ken. Ľudské zdroje a korporátna spoločenská zodpovednosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 18-19.
  article

  article

 2. BURGER, Ivan. Podniková kultúra ako produkt. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2007. ISSN 1335-1729, 4/2007, roč. 12, zoš. 47, s. 2-6.
  article

  article

 3. Pasce, ktoré hrozia rodinným podnikom. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2012. ISSN 1335-1729, 3/2012, roč. 17, zoš. 66, s. 16-17.
  article

  article

 4. REHÁKOVÁ, Helena. Vytvárame kultúru vysokej výkonnosti. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 15-20.
  article

  article

 5. REHÁKOVÁ, Helena. Šesť otázok, ktoré pomôžu vybudovať v tíme dôveru. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 36-37.
  article

  article

 6. BURGER, Ivan. Podniková kultúra: D-S verzus I-C. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2007. ISSN 1335-1729, 3/2007, roč. 12, zoš. 46, s. 18-23.
  article

  article

 7. KURATKO, Donald F. Entrepreneurship : Theory, Process, Practice. 12th Edition. Boston : Cengage, 2024. 462 s. ISBN 978-0-357-89950-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Poradca. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca. 12x ročne. ISSN 1335-1583. Available on Internet: http://www.poradca.sk
  Poradca

  journal

 9. Forbes : Slovensko. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Barecz & Conrad Media. 12x ročne. ISSN 1338-2527. Available on Internet: https://www.forbes.sk/vydania-forbes/
  journal

  journal

 10. Euro : týdeník. Praha : New Look Media. 52x ročne. ISSN 1212-3129. Available on Internet: http://www.tydenikeuro.cz
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.