Search results

 1. LUDWIG, Sven. Risiken bei Inbound-M&A-Transaktionen in der Volksrepublik China - Eine empirische Analyse vor dem Hintergrund ungleicher Informationsverteilung : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2019. 134 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. MATEÁŠOVÁ, Martina - MELUCHOVÁ, Jitka. Interné smernice firmy v roku 2018 : praktický návod a editovateľné vzory pre nastavenie vnútornej kontroly. 1. vydanie. Bratislava : Nakladatelství FORUM, 2018. [90 s., 14,12 AH]. ISBN 978-80-89852-08-6.
  book

  book

 3. MLYNAROVIČ, Vladimír. Kľúčové rozhodnutia v oblasti outsourcingu IS/IT v podnikovej praxi : dizertačná práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2018. 142 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. STACHOVÁ, Lucia. Marketingový kontroling ako nástroj na podporu podnikového riadenia : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2017. 134 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Kedy robiť reporty a aké množstvo je už záťažou pre zamestnancov. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 17.6.2016, [s. 1-2], [1,50 NS] online.
  article

  article

 6. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. PDCA - Demingov cyklus zlepšovania kvality. In Spravodajca pre HR manažérov a personalistov. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-5992, 8. jún 2016, č. 6, s. [1-2], [1,20 NS] online.
  article

  article

 7. Digital Controlling & Simple Finance : Die Zukunft der Unternehmenssteuerung. Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag, 2016. 240 s. ISBN 978-3-7910-3720-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. SOBKOVÁ, Martina. Outsourcing je přirozenou součástí našeho byznysu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 12, s. 10-11.
  article

  article

 9. POÓR, Peter et al. Pooščrenije i upravlenije predprinimateľskoj dejateľnosti kompanii – fasiliti menedžment. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 108-117 CD-ROM.
  article

  article

 10. DUBCOVÁ, Gabriela - ŽIAKOVÁ, Mária. Nové trendy controllingu podniku : vedecká monografia [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ľubomír Strieška, Miroslav Tóth. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [92 s., 7,21 AH]. VEGA 1/0784/15. ISBN 978-80-225-4376-7.
  Nové trendy controllingu podniku

  electonic book