Search results

Records found: 980  
Your query: UDC = "^656^"
 1. Transport a logistika : mesačník pre dopravu, zasielateľstvo, logistiku a veľkoobchod : TOP magazín. Bratislava : Transpress/Luxur Media SK. 12x ročne. ISSN 1338-3809. Available on Internet: www.transport.sk
  Transport a logistika

  journal

 2. RICHNÁK, Patrik. Vízie, iniciatívy a perspektívy elektromobility a jej vplyv na predajcov osobných automobilov na Slovensku v dynamike nízkouhlíkovej dopravy : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 146 s. ISBN 978-80-225-5098-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. Towards Sustainable Transport and Mobility : Perspectives on Travelling and Commuting in Small Island States. Hamburg : Hamburg University Press, 2022. 170 s. ISBN 978-3-943423-96-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. FRASCH, Alexander. Hodnotenie a manažment podnikateľských rizík v medzinárodnej leteckej osobnej doprave v podmienkach udržateľného rozvoja : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2021. 148 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. MAJERČÁK, Jozef - KUDLÁČ, Štefan - MAJERČÁK, Peter. Logistika : metodika hodnotenia intermodálnej prepravy. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2021. 190 s. ISBN 978-80-554-1795-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Logistika

  book

 6. GNAP, Jozef et al. Zasielateľstvo. 3. aktualizované a doplnené vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2021. 262 s. ISBN 978-80-554-1771-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Zasielateľstvo

  book

 7. BLAŽO, Ondrej et al. Komplexná analýza využitia vodnej dopravy pre iné odvetvia hospodárstva. Recenzenti: Viera Bartošová, Jarmila Sosedová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 190 s. [13 AH]. 681/D330/2019. ISBN 978-80-225-4746-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. Practice and Innovations in Sustainable Transport. Basel : MDPI, 2020. 106 s. ISBN 978-3-03928-548-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Transcom 2019. International Scientific Conference of Young Scientists. Transcom 2019 : Book of Abstracts: from 13th International Scientific Conference of Young Scientists on Sustainable, Modern and Safe Transport, 29-31 May 2019, High Tatras, Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic. 1st Edition. Žilina : University of Zilina, 2019. 254 s. ISBN 978-80-554-1565-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. 2019 ,č. 12/2018-10/2019. Transport a logistika : mesačník pre dopravu, zasielateľstvo, logistiku a veľkoobchod : TOP magazín. Bratislava : Transpress/Luxur Media SK, 2019. 12x ročne. ISSN 1338-3809 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.