Search results

Records found: 210  
Your query: UDC = "^656.7^"
 1. BLAŽO, Ondrej et al. Analýza zriadenia národného leteckého dopravcu. Recenzenti: Mário Németh, Peter Pšenica. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 109 s. [6,78 AH]. ISBN 978-80-225-4699-7.
  book

  book

 2. KOLÁŘ, Vojtěch. Letecké přepravy zažívají odliv na moře. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 9, s. 18-19.
  article

  article

 3. GAJDOŠ, Jozef. Stratégia letectva v Európskej únii. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 18 CD-ROM.
  article

  article

 4. NECKAŘ, Petr. Leteckú prepravu ovplyvňuje cena ropy a zmeny tokov tovaru. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1214-4827, január-február 2016, roč. 11, č. 58, s. 16-17.
  article

  article

 5. BLAŽEJ, Ján. Bratislava chce viac leteckého carga. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 5. novembra 2015, roč. 25, č. 44.
  article

  article

 6. BLAŽEJ, Ján. Vrtkavý biznis obchádza Slovensko. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 14. mája 2015, roč. 25, č. 19, s. 56-59.
  article

  article

 7. KIRSCHNEROVÁ, Ivana - TOMOVÁ, Anna. Modely podnikania v leteckej doprave: aktuálny stav a výzvy ekonomického výskumu. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 1, s. 2-8.
  article

  article

 8. GRANČAY, Martin. Aktuálne trendy v leteckej doprave. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [298-306] CD-ROM. KEGA 017EU-4/2015.
  article

  article

 9. BLAŽEJ, Ján. Bratislava má šancu v leteckom cargu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 13. novembra 2014, roč. 24, č. 45.
  article

  article

 10. NOVÁK SEDLÁČKOVÁ, Alena - TURIAK, Marek. Svetové letecké aliancie. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2014. ISSN 1337-0839, 2014, roč. 8, č. 1, s. 36-40.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.