Search results

 1. ANTALOVÁ, Renáta. Manažérske účtovníctvo : neriešené príklady. Recenzovali: Daša Mokošová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 114 s. [4,50 AH]. ISBN 978-80-89962-66-2.
  book

  book

 2. CIMA Fundamentals of Financial Accounting (Subject BA3) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 654 s. ISBN 978-1-78740-488-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. CIMA Advanced Management Accounting (Subject P2) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 532 s. ISBN 978-1-78740-197-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. CIMA Fundamentals of Management Accounting (Subject BA2) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 676 s. ISBN 978-1-78740-487-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. CIMA Management Accounting (Subject P1) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 556 s. ISBN 978-1-78740-196-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. MARCI, Anton. Vplyv veľkostných kritérií podniku na účtovnú dokumentáciu : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2018. 125 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. CENIGOVÁ, Anna. Podvojné účtovníctvo podnikateľov : praktická príručka k 1.1.2018. 17. doplnené a aktualizované vydanie. Bratislava : CENIGA, 2018. 654 s. ISBN 978-80-969946-9-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. KRÁL, Bohumil et al. Manažerské účetnictví. Lektorovali: Jana Fibírová, Miloš Tumpach. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Management Press/Albatros Media, 2018. 791 s. ISBN 978-80-7261-568-1. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. JÍLEK, Josef. Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP. 1. vydání. Praha : GRADA, 2018. 199 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2774-5. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 10. PAKŠIOVÁ, Renáta. Účtovanie odvodov zamestnancov v roku 2017. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 13. marec 2017, roč. 14, č. 5, s. 2-3.
  article

  article