Search results

 1. KAREŠ, Ladislav - KRIŠKOVÁ, Petra. Systémy kontroly kvality auditu. Lektorovali: Ján Užík, Veronika Kňažková. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. 100 s. [7,6 AH]. ISBN 978-80-972525-2-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. MÜLLEROVÁ, Libuše - KRÁLÍČEK, Vladimír. Auditing pro manažery : aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. 3. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 206 s. ISBN 978-80-7552-768-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. KRIŠKOVÁ, Petra. Rozhovor s prezidentkou Slovenskej komory certifikovaných účtoníkov Ing. Petrou Kriškovou, PHD. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 1, s. [1].
  article

  article


 4. KAREŠ, Ladislav - KRIŠKOVÁ, Petra. Formovanie názoru na účtovnú závierku a správa audítora. Lektorovali: Ján Užík, Miroslav Džupinka. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. 138 s. [7,8 AH]. ISBN 978-80-972525-1-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 5. MADĚRA, František. Audítorstvo III : (audítorská dokumentácia) : praktikum. Recenzovali: Ján Užík, Ján Mázik. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 136 s. [10,87 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-580-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Audítorstvo III

  book


 6. MUCHOVÁ, Martina - KLIMIKOVÁ, Mária. Assurance – a vital tool of guiding the internal audit. In International conference European fiscal dialog 2016. Fiscal and monetary policy: between Scylla and Charybdis? Proceedings of the 2nd international conference European fiscal dialog 2016 : Fiscal and monetary policy: between Scylla and Charybdis? Prague, May 20th, 2016. - Praha : Newton books, 2016. ISBN 978-80-87325-09-4, pp. 105-110. VEGA 1/0124/14.
  article

  article


 7. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Nový zákon o finančnej kontrole a audite v podmienkach územnej samosprávy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-0197, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1-2.
  article

  article


 8. KONVALINKOVÁ, Iveta. Finančná kontrola a vnútorný audit. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 1, s. 18-21.
  article

  article


 9. DRACHUK, V.Yu. Audit as an obligatory type of the independent control over the charge and payment of taxes to the budget at the agricultural enterprises. In Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft. Internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz. Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft : sammelwerk der wissenschaftlichen artikel : internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz : 28.12.2016, Nuremberg, Germany [elektronický zdroj]. - Nürnberg : Verlag SWG imex, 2016. ISBN 978-617-7214-44-0, pp. 178-182 online.
  article

  article


 10. MADĚRA, František. Regulácia auditu v EÚ a na Slovensku. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 3, s. 20-28.
  article

  article