Search results

Records found: 1974  
Your query: UDC = "^658.15^"
 1. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. Editor: Zuzana Hajduová ; recenzenti: Henrieta Pavolová, Katarzyna Hampel. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 147 s. [7,9 AH]. ISBN 978-80-225-5125-0.
  book

  book

 2. MIHALECH, Patrik. Riadenie rizika likvidity komerčnej banky s využitím štatistických metód : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2023. 130 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : 14th International Scientific Conference : Proceedings, 11th – 12th September 2023, Ostrava, Czech Republic. 1st Edition. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2023. 130 s. ISBN 978-80-248-4693-4. ISSN 2336-162X (on-line).
  electonic book

  electonic book

 4. Generačná výmena v praxi: Na čo nezabudnúť pri transfere majetku. 1. vydanie. Bratislava : Slovak Business Agency, 2023. 107 s. ISBN 978-80-99933-08-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 5. Zisk manažment. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 4x ročne. ISSN 1339-2433. Available on Internet: https://www.ezisk.sk/archiv/
  Zisk manažment

  journal

 6. PČOLÁR, Mário. Aplikácia empirického rozdelenia výnosov finančných aktív v modeloch výberu portfólia : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2022. 88 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. WELC, Jacek. Evaluating Corporate Financial Performance : Tools and Applications. Cham : Palgrave Macmillan, 2022. 324 s. ISBN 978-3-030-97581-4. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  book

  book

 8. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Využitie nástrojov finančnej analýzy pri hodnotení finančného zdravia podnikov : [habilitačná prednáška] : študijný odbor: Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 64 s. ISBN 978-80-225-4998-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. PRATT, Shannon P. Valuing a Business : The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. 6th Edition. New York : McGraw-Hill, 2022. 1248 s. ISBN 978-1-260-12156-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. NOVOTNÝ, Marcel. Hodnotenie rizík v podnikovej praxi : dizertačná práca. Školiteľ: Renáta Turisová. Košice, 2022. 82 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.