Search results

Records found: 179  
Your query: UDC = "^658.512^"
 1. Designum : časopis o dizajne. Bratislava : Slovenské centrum dizajnu. 4x ročne. ISSN 1335-034X. Available on Internet: https://www.scd.sk/?aktualne-cislo-casopisu-designum
  journal

  journal

 2. KRŠÁK, Emil - ZÁVODNÝ, Peter. IT projekty a ich manažment. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2018. 201 s. ISBN 978-80-554-1425-6. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  IT projekty a ich manažment

  book

 3. BETANCUR, José. The Art of Design Thinking : Make More of Your Design Thinking Workshops. [S.l.] : [s.n.], 2017. 54 s. ISBN 9781522095378. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. KVAŠŇÁK, Lukáš. Keď automobiloví dizajnéri zostávajú doma. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 1. decembra 2016, roč. 26, č. 48, s. 30-33.
  article

  article

 5. Auto musí mať najmä ideu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 14. júla 2016, roč. 26, č. 28, s. 22-25.
  article

  article

 6. Design v českých zemích 1900-2000 : instituce moderního designu. Iva Knobloch, Radim Vondráček (eds.). 1. vydání. Praha : Academia : Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2016. 658 s. ISBN 978-80-200-2612-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. YAYICI, Emrah. Design Thinking : Methodology Book. [Maslak] : ArtBizTech, 2016. 116 s. ISBN 978-605-86037-5-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Eames? Ako to kreslo? In Forbes. - Nitra : Barecz & Conrad Media, 2015. ISSN 1338-2527, 2015, roč. 5, č. Júl, s. 120-124.
  article

  article

 9. MLÁKAY, Jozef. Dizajn a inovácia produktov. In Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4224-1, s. 81-85 CD-ROM. VEGA 1/0635/14. 1/0635/14, VEGA, Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku.
  article

  article

 10. PACANA, Jacek - PACANA, Andrzej - BEDNÁROVÁ, Lucia. Improving the quality of machine design, by using the database of standardized elements in the NX system. In Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. - Bratislava : Slovak Society of Environment, 2015. ISSN 1339-5270, 2015, vol. 3, no. 6, pp. 8-14.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.