Search results

Records found: 927  
Your query: UDC = "^659.1^"
 1. VYSEKALOVÁ, Jitka - KOMÁRKOVÁ, Růžena - HERZMANN, Jan. Psychologie reklamy. 5. rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2023. 360 s. ISBN 978-80-271-3654-4. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  Psychologie reklamy

  book

 2. OGILVY, David. Ogilvy on Advertising. London : Welbeck, 2023. 342 s. ISBN 978-1-80279-496-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Ogilvy on Advertising

  book

 3. OGILVY, David. Ogilvy on Advertising. London : Welbeck, 2020. 224 s. ISBN 978-1-85375-615-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  Ogilvy on Advertising

  book

 4. HORŇÁK, Pavel. Reklama : teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. 2. rozšírené a prepracované vydanie. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2018. 398 s. ISBN 978-80-87500-94-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Reklama

  book

 5. YOUNG, Miles. Ogilvy o reklamě v digitálním věku. Translation: Vlastimil Juppa. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Svojtka & Co., 2018. 288 s. ISBN 978-80-256-2159-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Ogilvy o reklamě v digitálním věku

  book

 6. PAVLŮ, Dušan. Reklub 1927-1949 : kapitoly z dějin československé reklamy. 1. vydání. Praha : Professional Publishing, 2017. 282 s. ISBN 978-80-88260-00-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. DANIŠOVÁ, Marcela. 3 jednoduché kroky ku skvelej online marketingovej kampani. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 74-76.
  article

  article

 8. RAFAJOVÁ, Andrea. Zvuky v reklamě. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 343 s. ISBN 978-80-7380-673-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. YOUNG, Miles. Ogilvy on Advertising in the Digital Age. London : Goodman Books, 2017. 288 s. ISBN 978-1-84796-087-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Ogilvy on Advertising in the Digital Age

  book

 10. Ako zlepšiť reklamu zvnútra. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 23. júna 2016, roč. 26, č. 25, s. 14-16.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.