Search results

 1. Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina. 4x ročne. ISSN 1335-4205. Available on Internet: http://www.uniza.sk/komunikacie
  journal

  journal

 2. MAJERNÍK, Milan - DANESHJO, Naqibullah. Projektovanie integrovaných systémov manažérstva. Recenzenti: Jozef Mihok, Igor Liberko, Vladimír Rudy. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 172 s. [8,6 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-971555-9-9.
  book

  book

 3. LÁTEČKOVÁ, Anna - BOLEK, Vladimír. Information Systems and Accounting : Support for Management of Agricultural Enterprises in Conditions of the Slovak Republic. Reviewers: Ľuboslav Szabo, Milan Kučera. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 127 s. [6,95 AH]. VEGA 1/0489/15. ISBN 978-80-7598-000-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Ivan Hlavatý ; recenzenti: Igor Kačeňák, Jarmila Hojerová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 91 s. [5,2 AH]. VEGA 1/0670/16. ISBN 978-80-225-4445-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. JURÍK, Pavol. Informačné systémy v podnikovej praxi. Odborní recenzenti: Peter Schmidt, Ján Pittner. 2. [aktualizované] vydanie. Nové Zámky : Tlačiareň Merkur, 2018. 185 s. [9,85 AH]. ISBN 978-80-970233-7-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. STAŠKOVÁ, Slavomíra. Náklady na kvalitu v integrovaných manažérskych systémoch : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2017. 111 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. DANESHJO, Naqibullah et al. Marketing and management information system and research system. Reviewers: Mohamad Alaa Eddin Al Ali ... [et al.]. 1st ed. San Antonio : FedEX Office Print & Ship Center, 2016. 288 s. [13,70 AH]. VEGA 1/0733/15, VEGA 1/0696/16. ISBN 978-0-692-73444-5.
  book

  book

 8. REIX, Robert et al. Systèmes d'information et management. 7e éd. Paris : Vuibert, 2016. 471 s. Collection Gestion. ISBN 978-2-311-01235-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. KUBÍK, Peter. Implementácia integrovaného manažérskeho systému v automobilovom priemysle. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-7] CD-ROM.
  article

  article

 10. ROMANOVÁ, Anita. Komparácia pohľadov na riadenie služieb IS/IT. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-16] CD-ROM.
  article

  article