Search results

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nebezchybnosť digitálnej komunikácie a čo s ňou. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 3/2015, roč. 20, zoš. 78, s. 28-30.
  article

  article

 2. BREVENÍKOVÁ, Daniela et al. Application Possibilities of Social Networks in Personnel Marketing. Reviewers: Pavol Kita, Jozef Králik, Miroslava Szarková. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. 79 s. [6,06 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-046-9.
  book

  book

 3. SZARKOVÁ, Miroslava - MATKOVČÍKOVÁ, Natália - BELÁŇOVÁ, Benita. The Place and Role of Social Networks in Personnel Marketing. Reviewers: Jozef Králik, Jaroslav Kita. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. 79 s. [6,24 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-045-2.
  book

  book

 4. An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation. Paris : OECD, 2019. 214 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_53e5f593-en> ISBN 978-92-64-96273-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Trends and Innovations in E- business, Education and Security. International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. Trends and Innovations in E-business, Education and Security : Reviewed Proceedings of Seventh International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. Edited by: Zoltán Rajnai, Peter Schmidt, Mária Szivósová, Pavol Jurík. 1. Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 80 s. [5,16 AH]. ISBN 978-80-225-4500-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Trends and Innovations in E-business, Education and Security

  electonic book

 6. KIRCHMAYER, Jozef. Cloud Computing a jeho využitie (nielen) v podnikateľskej praxi na Slovensku. Recenzenti: Ľuboš Cibák, Anita Romanová. 1. vydanie. Bratislava : Jozef Kirchmayer - Agentúra KiVa, 2018. CD-ROM 96 s. ISBN 978-80-973273-0-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. KRUPA, Martin. E-shop od nápadu po úspech : kompletný sprievodca pre návrh, vývoj, rozbeh, rast a export úspešného internetového obchodu. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 301 s. ISBN 978-80-8168-862-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga et al. Informatika. Recenzenti: Štefan Žák, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [426 s.] [22,1 AH]. ISBN 978-80-225-4595-2. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 9. LACO, Peter. Hodnotenie podnikových internetových stránok. Recenzenti: Matilda Drozdová, Mojmír Kokles, Ján Hudec. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 122 s. Studia oeconomica, 60. ISBN 978-80-557-1524-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 10. Information Processing & Management : an International Journal. - Registrovaný: Current Contents Connect. Oxford : ELSEVIER. 6x ročne. ISSN 0306-4573. Available on Internet: https://www.journals.elsevier.com/information-processing-and-management
  journal

  journal