Search results

 1. Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X. Zostavovateľ/ Editor: Roman Kvapil. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 569 s. [28,45 AH]. Available on Internet: <https://faj.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie/zborniky/Cudzie_jazyky_v_premenach_casu_102019_opr.pdf> ISBN 978-80-225-4710-9.
  electonic book

  electonic book

 2. Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. (ed.): Radoslav Štefančík. 1. vydanie. Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. CD- ROM 132 s. [7,24 AH]. ISBN 978-80-972278-6-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache und ihre Widerspiegelungen in mehreren Sprachen. Silvia Adamcová, Danuša Lišková (Hrsg.) ; gutachter: Lívia Adamcová, Tomáš Káňa. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. 273 s. [13,65 AH]. Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft, Band 30. ISBN 978-3-339-11020-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 4. DaF-Unterricht aus unterschiedlichen Perspektiven. Jana Kucharová (Hrsg.) ; gutachter: Katarína Seresová, Radoslav Štefančík. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. 121 s. [6,05 AH]. Lingua, Band 51. ISBN 978-3-339-11382-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 5. Obchodní ruština do ucha (CD1, CD2, CD3). 2. rozšířené vydání. Ostrava : Eddica, [2020]. 3xCD-ROM. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  electonic book

  electonic book

 6. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. (ed.): Radoslav Štefančík. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. 385 s. [23,36 AH]. KEGA 015EU-4/2019, VEGA 1/0344/20. ISBN 978-80-225-4743-7.
  book

  book

 7. SERESOVÁ, Katarína. Jobben oder arbeiten? : Anglizismen ein bisschen anders. Gutachter: Irena Zavrl, Radoslav Štefančík. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. 115 s. [7,11 AH]. Studien zur Germanistik, Band 83. ISBN 978-3-339-11354-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. SPIŠIAKOVÁ, Mária et al. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 1: A1-A2. Recenzenti: Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2020. 242 s. [12,1 AH]. KEGA 007EU-4/2018. ISBN 978-80-263-1578-0. [Copy count : 135, currently available 134, at library only 1]
  book

  book

 9. SPIŠIAKOVÁ, Mária et al. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 2: B1-B2. Recenzenti: Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2020. 169 s. [8,45 AH]. KEGA 007EU-4/2018. ISBN 978-80-263-1579-7. [Copy count : 88, currently available 87, at library only 1]
  book

  book

 10. Topics in Linguistics [elektronický zdroj]. - Registrovaný: SCOPUS, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus, Spracovaný v EKO-INDEX. Varšava : Sciendo. 2x ročne. Available on Internet: <https://content.sciendo.com/view/journals/topling/topling-overview.xml> ISSN 2199-6504.
  electronic journal

  electronic journal