Search results

 1. ČERNĚNKO, Tomáš - PECIAR, Vladimír. Administrative Fragmentation and Productivity of Firms. Case Study: Slovakia. In Current Trends in Public Sector Research 2019. International Conference. Current Trends in Public Sector Research 2019 : Proceedings of the 23rd International Conference, 24-25 January 2019, (Brno, Czech Republic). - Brno : Masaryk University, 2019. ISBN 978-80-210-9256-3. ISSN 2336-1239, s. 66-75 online.
  article

  article

 2. REHÁK, Štefan - RAFAJ, Oliver - ČERNĚNKO, Tomáš. Priestorová koncentrácia anti-systémovej strany v regiónoch Slovenska. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 781-785 online.
  article

  article

 3. DOBA, Michal. Efektívnosť a transparentnosť miest a obcí v SR : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2019. 84 s.
  book

  book

 4. BORSÍK, Martin. Úloha starostu/primátora v obci/meste : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2019. 76 s.
  book

  book

 5. GONDA, Martin. Obecné zastupiteľstvo. Očakávania a skutočnosť. : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2019. 65 s.
  book

  book

 6. ČERNĚNKO, Tomáš. Do the Disadvantaged Districts in Slovakia Catch Up? A Brief Analysis of local Government Spending. In 9th Winter Seminar of Regional Science. Proceedings. 9th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2019. ISBN 978-80-225-4670-6, s. 1-10. VEGA 1/0705/18.
  article

  article

 7. ČERNĚNKO, Tomáš - KUBALA, Jozef. Výzva pre slovenské metropoly : analýza alternatívnych usporiadaní výkonu správy Bratislavy a Košíc : komentár 2018/16 [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava, 2018. online 7 s. [10,5 NS].
  electonic book

  electonic book

 8. BAČOVÁ, Patrícia. Poznatky behaviorálnych vied a navrhovanie účinnejších regulačných opatrení vo verejnej správe : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2018. 66 s.
  book

  book

 9. MIŠURDOVÁ, Elena. Kvalita života v mestách SR : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2018. 80 s.
  book

  book

 10. BELEJ, Ondrej. Využitie poznatkov behaviorálnych vied vo verejnej politike: Sústredený výkon správy obcí SR : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2018. 68 s.
  book

  book