Search results

 1. Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. Ingrid Kunovská a kol. ; recenzenti: Radoslav Štefančík, Danuša Lišková. Brno : Tribun EU, 2018. 259 s. [15,66 AH]. ISBN 978-80-263-1420-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 2. FIFIKOVÁ, Dominika. Metodika výučby prekladu z/do cudzieho jazyka. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 53-74 [1,5 AH].
  article

  article

 3. KUCHAROVÁ, Jana. Moderná výučba cudzích jazykov s využitím pojmových máp (na príklade výučby nemeckého jazyka). In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 90-111 [1,12 AH].
  article

  article

 4. STRADIOTOVÁ, Eva - ZSAPKOVÁ, Eleonóra - PAŠKOVÁ, Hana. Počúvanie s porozumením s podporou technológií. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 141-156 [1 AH]. KEGA 005EU-4/2018.
  article

  article

 5. ŠTEFČÍK, Jozef. Konzekutívne tlmočenie z perspektívy najčastejších chýb študentov translatológie. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 172-193 [1,15 AH].
  article

  article

 6. MAAROVÁ, Iveta - TUŽINSKÁ, Sofia. Interdisciplinárne vyučovanie histórie a literatúry v cudzích jazykoch na príklade španielskej histórie. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 209-223 [1,06 AH].
  article

  article

 7. 7.Záver

  KUNOVSKÁ, Ingrid. Záver. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 240-242 [0,22 AH].
  article

  article

 8. Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature : zborník štúdií z konferencie : [Trnava, Slovensko, 10.-11.5.2018] [elektronický zdroj]. Recenzenti: Oleg Michajlovič Buranok, Irina Ivanovna Čumak-Žuň. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2018. online [185 s.]. KEGA 013UCM-4/2017. ISBN 978-80-263-1402-8.
  electonic book

  electonic book

 9. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Terminologická metaforizácia v právnom diskurze. In Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature : zborník štúdií z konferencie : [Trnava, Slovensko, 10.-11.5.2018]. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1402-8, s. 49-54 online. KEGA 013UCM-4/2017.
  article

  article

 10. KVAPIL, Roman. Odborno-metodický problém v školskej praxi. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 28-52 [1,55 AH].
  article

  article