Search results

 1. Global focus : the EFMD business magazine. Brussels : EFMD. 4x ročne. Available on Internet: http://www.efmd.org
  journal

  journal

 2. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2018 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 337 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 3. BLANÁR, František. Absolvent vysokej školy z pohľadu trhu práce na Slovensku. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 1, s. 21-34.
  article

  article

 4. KOLLÁR, Roman. Životné podmienky študentov vysokých škôl v Európe. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 1, s. 35-53.
  article

  article

 5. APPLETON, Jonathan. Regiony jsou pro firmy stále lákavější. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 3, s. 26-28.
  article

  article

 6. Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence. Reviewers: Željko Dugac, Jan Průcha ... [et al.]. 1. vydání. Praha : Česká andragogická společnost, 2019. online 524 s. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841.
  electonic book

  electonic book

 7. TICHÝ, Miroslav. Súkromné vysoké školy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 7-8, s. 88-91.
  article

  article

 8. Higher Education in Mexico : Labour Market Relevance and Outcomes. Paris : OECD, 2019. 222 s. Higher Education. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-mexico_9789264309432-en> ISBN 978-92-64-30940-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Performance-Based Budgeting in the Public Sector. 1st Edition. Cham : Palgrave Macmillan/Springer Nature AG, 2019. online 274 s. Governance and Public Management. ISBN 978-3-030-02076-7.
  electonic book

  electonic book

 10. PISÁR, Peter et al. Performance Based Funding of Universities: Czech Republic and Slovakia. In Performance-Based Budgeting in the Public Sector. - Cham : Palgrave Macmillan/Springer Nature AG, 2019. ISBN 978-3-030-02076-7, pp. 237-254 [1,2 AH] online. APVV-14-0512, GA16-13119S.
  article

  article