Search results

 1. SMRČKA, Štěpán. Otevřená komunikace v otevřeném prostoru. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 6-7, s. 70-73.
  article

  article

 2. Global Trends of Modernization in Budgeting and Finance. Hershey : Business Science Reference/IGI Global, 2019. 354 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 978-1-5225-7760-7. [Copy count : 4, currently available 0, at library only 4]
  book

  book

 3. Agricultural policies in Argentina. Paris : OECD, 2019. 194 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-argentina_9789264311695-en> ISBN 978-92-64-31168-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. SPITSYNA, Yuliia. Zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím automatizace a digitalizace podnikového informačního systému před vstupem do eurozóny. In Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů : recenzovaný sborník příspěvků z 5. ročníku konference doktorandů na na Vysoké škole finanční a správní, 16. května 2018, (Praha, Česká republika). - Praha : Nakladatelství Vysoké školy finanční a správní, 2018. ISBN 978-80-7408-181-1, s. 151-162.
  article

  article

 5. Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects. Scientific Council. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. Reviewers: Sevdalina Ilieva Dimitrova, Remigijus Kinderis. Riga : ISMA University, 2018. 347 s. ISBN 978-9984-891-04-0. ISSN 1877-0444.
  book

  book

 6. SCHMIDT, Simon. Finanzökonomische Aspekte eines Innovationskonzeptes zur Modernisierung von Betriebsmitteln am Beispiel ausgewählter Anlagen der Stahlindustrie : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 229 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects. Scientific Council. Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph [elektronický zdroj]. Reviewers: Sevdalina Ilieva Dimitrova, Remigijus Kinderis. Riga : ISMA University, 2018. online 347 s. ISBN 978-9984-891-05-7. ISSN 1492-8965.
  electonic book

  electonic book

 8. BREVENÍKOVÁ, Daniela - SERESOVÁ, Katarína. Innovative Vorgehensweisen im Fremdsprachenunterricht an den Hochschulen in der Slowakei. In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 11-22.
  article

  article

 9. RAKOVSKÁ, Júlia. The Impact of Modernizing the Production Process on Society. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises as an Immanent Determinant of their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9172-6, s. 103-108. VEGA 1/0569/18.
  article

  article

 10. Economic and Social-Focused Issues of Modern World. International Scientific Conference. Economic and Social-Focused Issues of Modern World : Conference Proceedings of the International Scientific Conference, October 24–25, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). Reviewers: Michal Fabuš, Tadeusz Pokusa ...[et al.]. Bratislava : VŠEMVS, 2018. online 424 s. ISBN 978-80-89654-48-2.
  electonic book

  electonic book