Search results

 1. SCHLEICHER, Andreas. Helping our Youngest to Learn and Grow : Policies for Early Learning. Paris : OECD, 2019. 79 s. International Summit on the Teaching Profession. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/educating-our-youngest_9789264313873-en> ISBN 978-92-64-31386-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. ORAVEC, Jozef. Komunikácia: Hovorte so zamestnancami. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, september-október 2019, roč. 15, č. 80, s. 38-39.
  article

  article

 3. CENTÁROVÁ, Jana. Činnosti líniových manažérov v systéme organizácie práce. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 32-41 online.
  article

  article

 4. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Adaptívna a inovatívna organizácia - adaptívny a inovatívny zamestnanec. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 359-370 online. VEGA 1/0609/16.
  article

  article

 5. LENGYEL, Peter. Práca učiteľa nesúvisiaca so vzdelávaním. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 2, s. 6-9.
  article

  article

 6. VRŠANSKÁ, Petra. Nadčas, sviatok a nočná práca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 36-37.
  article

  article

 7. HRTÁNEK, Ladislav. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 45-48.
  article

  article

 8. ŠARBORT, Pavel. Varování: E-mail je největší zabiják vašeho času. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 12, s. 40-43.
  article

  article

 9. SLANINKOVÁ, Katarína. Časový manažment na pracovisku. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 10-11, s. 102-103.
  article

  article

 10. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Pracovné systémy v personálnom riadení – zdroj inovačného potenciálu malých a stredných podnikov. In Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4316-3, s. 86-105. VEGA 1/0229/14.
  article

  article