Search results

 1. NEVICKÁ, Denisa. Sociálna politika zamestnávateľa - na čo majú zamestnanci nárok? In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 2-3, s. 120-130.
  article

  article

 2. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2020. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2020. 143 s. [3,85 AH]. ISBN 978-80-89105-78-6.
  book

  book

 3. CZESANÝ, Slavoj. Ekonomika Švédska směřuje ke snižování ekonomických nerovnováh. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 9, s. 42-43.
  article

  article

 4. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Jadro a periféria Európskej únie - aspekty skúmania. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2019, vol. 8, no. 1, pp. 98-105.
  article

  article

 5. MACKOVÁ, Zuzana. Zmeny v sociálnej oblasti od 1. júla 2019. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 7-8, s. 43-52.
  article

  article

 6. FILČÁK, Richard - POVAŽAN, Radoslav - CHRENKO, Milan. Megatrendy, kontext socioekonomických zmien a systémových limitácií. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863, 2019, roč. 53, č. 2, s. 80-87.
  article

  article

 7. ŽÁČEK, Jan - HRŮZA, Filip - VOLČÍK, Stanislav. The Impact of EU Funds on Regional Economic Growth of the Czech Republic. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 1, s. 76-94.
  article

  article

 8. VAŇO, Boris. Demografické výzvy na Slovensku na najbližšie desaťročia. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 2, s. 5-13.
  article

  article

 9. Suistainable Development in the European Union : Overview of Progress Towards the SDGs in an EU Context : 2019 Edition. 3rd Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 40 s. ISBN 978-92-76-00782-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. VIDOVÁ, Jarmila. Social Housing in Selected Countries of the European Union. In Journal Association 1901 Sepike. - Frankfurt : Association 1901 SEPIKE. ISSN 2372-7438, 2019, no. 24, pp. 75-80 online. VEGA 1/025/19.
  article

  article