Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Zákon č. 294/1999 Z.z. z 2. novembra 1999 o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z.z.

článok