Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Emocionálna inteligencia v kontexte vybraných metód merania jej úrovne a možností jej rozvíjania

Šeben Zoltán
článok