Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Príručka na používanie medzinárodných audítorských štandardov pri výkone auditu v malých a stredných podnikoch

Falátová Zuzana
kniha, ISBN: 978-80-970174-0-8