Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Rozvoj znalostnej ekonomiky v kontexte s vednotechnickou, inovačnou a sociálnou politikou a rast jej konkurencieschopnosti

Mikulec Vladimír
článok