Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

elektronická kniha

Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky

Markovič Peter
elektronická kniha, ISBN: 978-80-225-2915-0